Tullverket

Elektronisk tull – dialogforum

Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som kommer att innebära ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv.

Tullverket har startat ett program för att genomföra förändringsarbetet på nationell nivå. Till detta program knyts en referensgrupp med representanter från näringslivet. Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på programmets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen.

Deltagare från näringslivet

Linus Magnusson, Transportindustriförbundet
Per-Anders Lorentzon, Sydsvenska industri- och handelskammaren
Hanna Runald, Stockholms handelskammare
Mårten Zetterberg, Sveriges Skeppsmäklareförening
Martin Ulvegärde, Ericsson AB
Daniel Johansson, Volvo
Jens Graversen, IKEA
Alberto Allende, Textilimportörerna
Fredrik Kämpfe, Svenska flygbranschen
Petra Wilson, SIET

Deltagare från Tullverket

Sandra Jonsson, leder programmet Elektronisk tull
Carina Asplund, biträdande chef Effektiv handel, leder styrgruppen för Elektronisk tull
Kenneth Persson, sakkunnig
Cecilia Olsson, kundanalytiker

Minnesanteckningar 2020

Minnesanteckningar 7 majPDF
Minnesanteckningar 12 februariPDF

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 24 septemberPDF
Minnesanteckningar 14 majPDF
Minnesanteckningar 6 februariPDF

Minnesanteckningar 2018

Minnesanteckningar 11 septemberPDF 
Minnesanteckningar 29 majPDF
Minnesanteckningar 16 januariPDF

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 18 oktoberPDF
Minnesanteckningar 31 majPDF
Minnesanteckningar 8 februariPDF

Minnesanteckningar 2016

Minnesanteckningar 29 septemberPDF
Minnesanteckningar 19 majPDF
Minnesanteckningar 9 februariPDF

Minnesanteckningar 2015

Minnesanteckningar 2 decemberPDF
Minnesanteckningar 10 septemberPDF
Minnesanteckningar 20 majPDF
Minnesanteckningar 11 marsPDF
Minnesanteckningar 14 januariPDF 

Minnesanteckningar 2014

Minnesanteckningar 16 oktoberPDF
Minnesanteckningar 29 aprilPDF
Minnesanteckningar 12 februariPDF

Dokumentation

Framtida tullhantering

Uppdaterad: 2020-05-13


4000