Tullverket

Personuppgifter när du anmäler dig till kurser och informationsträffar

När du anmäler dig till våra kurser och informationsträffar behandlas dina personuppgifter.

De personuppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer endast att behandlas av Tullverket och uteslutande i myndighetens arbete som rör kurser och informationsinsatser. Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Därför behandlar Tullverket uppgifterna

Behandlingen sker för att administrera kursanmälan och avgifter samt för att följa upp våra kurser.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan och avgifter är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Gallring

Kontot som skapas kommer att raderas efter ett år inaktivitet, detta kommer att ske automatiskt. Vill du avsluta ditt konto kan du göra det genom att meddela Tullverket.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)