Tullverket

Standardtulldeklaration import

Standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning kan lämnas i det nya importsystemet sedan den 15 mars 2022 och alla aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast den 31 december 2023.

Från den 23 februari 2023 kan du även lämna standardtulldeklarationer för övergång till särskilda förfaranden och särskilda skatteområden i det nya importsystemet. De särskilda förfaranden du kan lämna deklarationer för är aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning. Har du inte tillstånd i förväg till ett särskilt förfarande kan du oftast ansöka direkt i tulldeklarationen.

Processen när du lämnar en standardtulldeklaration

Du kan antingen lämna en tulldeklaration i förväg som sedan aktiveras när varorna ankommer, eller så kan du skicka in en komplett standardtulldeklaration när varorna ska övergå till fri omsättning. I en standardtulldeklaration måste samtliga uppgifter fyllas i och skickas in på en och samma gång. Om du lämnar en tulldeklaration i förväg kan du utelämna vissa uppgifter och skicka in dem senare – men inte senare än när varorna ankommer och tulldeklarationen aktiveras.

Läs mer om processen när du lämnar standardtulldeklaration i förväg.

Läs mer om processen vid standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Läs om processen vid standardtulldeklaration för särskilda förfaranden.

Ändring av en standardtulldeklaration

Det händer att du kan behöva ändra i en standardtulldeklaration efter att du har skickat in den. Ändringen hanteras på olika sätt beroende på hur långt i processen du har kommit och vilken status din tulldeklaration har.

Läs mer om processen vid ändring av en standardtulldeklaration

Begrepp och ansvar

Här kan du läsa om olika begrepp som används inom standardtulldeklaration import och hur ansvaret är fördelat mellan de olika aktörerna.

Läs mer om begrepp och ansvar vid standardtulldeklaration import.

Momsbefriad import

Här kan du läsa om hur du ska deklarera momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering

E-handelsplattformar har möjlighet att debitera moms av sin kund vid köpet. Här kan du läsa om hur du ska deklarera en sådan import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det nya importsystemet för standardtulldeklaration

Reservrutiner

Om det uppstår en driftstörning mellan företagets datasystem och Tullverkets mottagningsfunktion eller i Tullverkets nya importsystem så får du åberopa reservrutiner.

Läs mer om reservrutiner.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: En standardtulledklaration enligt den nya lagstiftingen kan nu användas även för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)