Tullverket

Farmaceutiska produkter

Du som importerar kemiska ämnen eller produkter kan i vissa fall få tullfrihet för dessa om de har listats som farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisationen.

Du kan i vissa fall få tullfrihet för kemiska ämnen och produkter som listas som farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisationen. Användningsområdet för de listade ämnena och produkterna är oviktigt; det är själva ämnet eller produkten som är tullfri.

Vilka ämnen och produkter kan bli tullfria?

De ämnen och produkter som är aktuella finns i följande fyra bilagor till den kombinerade nomenklaturen:

  • Bilaga 3 – Internationella generiska benämningar (INN) som har fastställts för farmaceutiska ämnen.
  • Bilaga 4 – Prefix och suffix som, kombinerade med INN i bilaga 3, beskriver dess salter, estrar eller hydrater; dessa är tullfria om de klassificeras under samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.
  • Bilaga 5 – Salter, estrar och hydrater av INN som inte klassificeras under samma fyrsiffriga HS-nummer som motsvarande INN och som ändå är tullfria.
  • Bilaga 6 – Farmaceutiska mellanprodukter som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter.

Följande gäller för de olika ämnena och produkterna i de olika bilagorna:

Bilaga 3

Ämnen med INN som räknas upp i förteckningen beskrivs med sitt KN-nummer och sitt CAS‑nummer. INN räcker för att få tullfrihet om inget CAS‑nummer finns angivet i bilagan (0-00-0). Om du har ett CAS‑nummer kan du bestämma KN‑numret i ECICS‑databasen. Det räcker inte att KN‑numret stämmer för att få tullfrihet.

Sök i ECICS-databasen.

I normalfallet är det bara ämnen i ren form som kan bli tullfria. När ett ämne blandats med vatten påverkar det inte klassificeringen av ämnet – men det påverkar förutsättningen för tullbefrielse. Sannolikt har den blandningen ett annat CAS-nummer än det rena ämnet vilket också medför att tullfrihet inte kan ges. Om ämnet blandas med annat än vatten påverkar det i de flesta fall även KN-numret. Tullfrihet ges i så fall bara om det nya KN-numret finns med i förteckningen tillsammans med det nya CAS-numret.

Det är inte nödvändigt att ämnet eller produkten ska användas när farmaceutiska produkter ska framställas eller att den importeras av ett företag i läkemedelsbranschen. Tullbefrielsen baseras enbart på ämnet eller produkten.

Bilaga 4

INN-ämnen i bilaga 3 kan kombineras med vissa prefix eller suffix för att bilda salter, estrar eller hydrater. Tullfrihet medges för dessa om de klassificeras under samma HS-undernummer som motsvarande INN. Det finns inget krav på att CAS-numret ska stämma för dessa salter, estrar eller hydrater. Kombinerade ämnen har andra CAS-nummer än huvudämnet och antalet varianter är så stort att de är omöjliga att ta med i en förteckning.

Bilaga 5

Ibland innebär en kombination av INN enligt bilaga 3 med prefix eller suffix enligt bilaga 4 att det nya ämnet får ändrad klassificering. I den här bilagan finns ett fåtal ämnen som trots det ska medges tullfrihet. Även här beviljas tullfrihet bara om både KN-nummer och CAS-nummer för ämnet stämmer med bilagan.

Bilaga 6

För de mellanprodukter som räknas upp i förteckningen gäller att både KN-nummer och CAS-nummer ska stämma med uppgifterna i bilagan om tullbefrielse ska beviljas. Om inget CAS-nummer finns angivet i bilaga 6 räcker det förtecknade kemiska namnet. Samma förutsättningar gäller som för bilaga 3.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med tilläggskod 2500.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)