Tullverket

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export

Tillståndet innebär att du inte behöver skicka in en tulldeklaration till Tullverket för att få varorna frigjorda. Du deklarerar i stället genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring.

Tillståndskod: EIR

När du har registrerat uppgifterna i bokföringen aviserar du varornas avgång till Tullverket för att få varorna frigjorda. Sedan ska du lämna en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration.

Om du inte lämnar in en kompletterande deklaration i tid kan du få betala förseningsavgift.

Läs om förseningsavgifter.

Ett tillstånd till att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring kan även gälla för andra tullförfaranden än export.

Läs om vad tillstånd till registrering i deklarantens bokföring innebär vid import.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till registrering i deklarantens bokföring ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

Om företaget har AEO-status bedömer Tullverket att kriterierna för efterlevnad, affärsbokföring och kompetens redan är uppfyllda. Ingen ytterligare prövning av de kraven behöver då göras. Däremot behöver de rutiner som du redan har för AEO-tillståndet kompletteras med rutiner som gäller för registrering i deklarantens bokföring. Exempelvis behöver du rutiner avseende kompletterande deklarationer så att dessa lämnas i tid.

Läs mer om AEO (godkänd ekonomisk aktör).

Begränsningar

Tillståndet kan endast användas vid direkt export och återexport för sändningar till Norge, samt i vissa särskilda fall till andra länder inom säkerhets- och skyddszonen.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till registrering i deklarantens bokföring ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till Tullverkets e-tjänster.

Det finns hjälptexter här på tullverket.se. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Ansökan om tillgång till Tullverkets e‑tjänster

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet på sidan Systemet för tullbeslut, CDS.

Ändra ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Tillämpning av tillståndet

Registrering i bokföringen

Du gör registreringen i deklarantens affärssystem. Registreringen ska innehålla ett antal uppgifter och måste göras innan Tullverket kan frigöra varorna så de kan lämna lastplatsen.

Läs mer om hur du upprättar en exportdeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

När ska den kompletterande deklarationen lämnas?

En kompletterande deklaration ska lämnas inom 11 dagar efter registreringen i deklarantens bokföring.

Läs mer om den kompletterande deklarationen.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Stycke om "Undantag från att anmäla varorna" är borttaget.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)