Tullverket

Tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, rederier

Rederier kan under vissa förutsättningar använda ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration. För att kunna använda dig av denna förenkling behöver du ha ett tillstånd.

Tillståndskod: ETD

Tullverket saknar systemstöd för att kunna ta emot elektroniska transportdokument.

För sjötransporter gäller denna förenkling endast för hamnar inom EU (unionstransitering). Du ansöker om tillståndet i ett land men ansökan kan omfatta hamnar i flera olika länder. Eftersom sjötransporter anses som ett säkert transportsätt så behöver du inte ställa någon garanti för dessa transiteringar.

Vem kan få tillstånd?

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 • Företaget ska genomföra ett betydande antal sjötransporter mellan hamnar i EU.
 • Företaget ska kunna visa att de kan säkerställa att uppgifterna i det elektroniska transportdokumentet finns tillgängliga för tullmyndigheten både vid avgångshamnen och vid destinationshamnen och att dessa uppgifter är desamma vid båda dessa tullmyndigheter.
 • Företaget ska regelbundet använda förfarandet för unionstransitering.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnadskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om bokförings- och logistiksystem i artikel 39 b i tullkodexen.
  Läs om bokföringskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om kompetens i artikel 39 d i tullkodexen.
  Läs om kompetenskriteriet.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.


Vad gäller när du har fått ditt tillstånd

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

 • Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 89.8 d och 233.4 e
 • Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artikel 200
 • Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 302.2 c, 313.3 och 319–332
 • Övergångsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 2016/341, av den 17 december 2015) artikel 53

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)