Tullverket

Tullfria varor

Du kan få tullfrihet på vissa varor på grund av särskilda omständigheter när du importerar dem.

Varor som kan importeras tullfritt blir i de flesta fall även befriade från moms och andra skatter som kan komma ifråga för varan.

 1. Diverse dokument och artiklar
 2. Djur för laboratoriebruk, biologiska och kemiska ämnen avsedda för forskning
 3. Farmaceutiska produkter
 4. Försändelser av ringa värde
 5. Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter
 6. Gåvor i samband med internationella förbindelser
 7. Hedersutmärkelser
 8. Hjälpmedel för att stuva och skydda varor under transport
 9. Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning eller för medicinska diagnoser och behandlingar
 10. Jordbruksprodukter som framställs av jordbrukare i EU på egendomar som gränsar till EU
 11. Kapitalvaror som importeras vid flytt av verksamhet från land utanför EU
 12. Litteratur avsedd som turistinformation
 13. Luftfartsutrustning
 14. Läkemedel som ska användas vid internationella idrottsevenemang
 15. Material för att uppföra, underhålla eller smycka minnesmärken eller kyrkogårdar för krigsoffer
 16. Militär utrustning
 17. Prover på referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter
 18. Returvaror
 19. Strö och foder för djur under transport
 20. Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning
 21. Trycksaker och reklammaterial
 22. Tullkvoter
 23. Undervisningsmaterial, vetenskapligt och kulturellt material
 24. Utsäde, gödningsmedel m.m. som importeras av jordbrukare utanför EU för att användas på egendomar i EU
 25. Varor avsedda för mässor
 26. Varor avsedda för personer med funktionsnedsättning
 27. Varor som importeras för undersökning, analys eller provning
 28. Varor som ska användas av monarker och statschefer
 29. Varor till ambassader, konsulat och internationella organisationer
 30. Varor för skydd mot och bekämpning av covid-19
 31. Varor till välgörenhetsorganisationer
 32. Varuprov
 33. Vetenskapliga instrument och apparater

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000