Tullverket

Anvisade och godkända platser vid utförsel

Varor som förs ut ur EU:s tullområde ska transporteras till ett tullkontor som har utsetts av tullmyndigheten eller till någon annan plats som myndigheten anvisat eller godkänt.

OBS! Informationen om anvisade och godkända platser vid utförsel blir aktuell i samband med att det nya exportsystemet börjar gälla den 1 oktober 2024.

Se Nytt exportsystem under Framtida tullhantering.

Här hittar du förteckningar över de platser som Tullverket har anvisat och godkänt. Här finns också de villkor som gäller för en viss plats.

Historik

I nedanstående Excel-fil finns anvisade platser för utförsel samlade. När uppdateringar sker kommer du också att kunna se hur det har sett ut bakåt i tiden.

Publicering av anvisade platser för utförsel 2024-06-20 (Excel-fil) Excel, 20.6 kB.

Publicering av anvisade platser för utförsel 2024-06-25 (Excel-fil) Excel, 21.7 kB.

Publicering av anvisade platser för utförsel 2024-06-26 (Excel-fil) Excel, 21.7 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)