Tullverket

E-tjänster för företag

Våra e-tjänster hjälper dig som vill importera eller exportera. Du kan till exempel ansöka om Eori-nummer, hitta uppgifter för din momsredovisning, ändra uppgifter om ditt företag eller lämna tulldeklarationer.

Här finns en fullständig listan över våra e-tjänster för företag. Vissa av e-tjänsterna kräver att du loggar in, och för att kunna logga in behöver du ansöka om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmäla en behörighetsadministratör. Hitta den e-tjänst som passar behovet för ditt företags tullhantering.

AEO – Systemet för godkänd ekonomisk aktör

I den här tjänsten kan du ansöka om AEO-tillstånd (godkänd ekonomisk aktör) i ett EU-gemensamt system. Du kan också ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan.

Systemet för godkänd ekonomisk aktör.

Anmäl varor

I den här tjänsten kan du anmäla varor som har kommit till en svensk gräns.

Anmäl varor

Avräkningsnota

I den här tjänsten kan du skapa och skicka in avräkningsnotor för aktiv förädling och slutanvändning.

Avräkningsnota

Avvikelserapport

I den här tjänsten kan du skicka in en avvikelserapport.

Avvikelserapport

Begäran om klarering

I den här tjänsten kan du begära klarering för direktförtullning import (DNU) eller förenklad deklaration import (HNU).

Begäran om klarering

Behörigheter

I den här tjänsten kan du som är behörighetsadministratör lägga till och ta bort användare och hantera användarnas behörigheter.

Behörigheter

Beslutsmotivering

I den här tjänsten kan du som uppgiftslämnare hämta de formella beslutsmotiveringarna som Tullverket skickar i samband med beslut eller överväganden om negativa beslut.

Beslutsmotivering

BKB – Systemet för bindande klassificeringsbesked

I den här tjänsten kan du ansöka om bindande klassificeringsbesked i ett EU-gemensamt system. Du kan också ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan.

Systemet för bindande klassificeringsbesked

CBAM-systemet

I CBAM-systemet rapporterar du kvartalsvis din import av varor som omfattas av CBAM-regelverket.

CBAM-systemet

Certifikatbeställning

I den här tjänsten kan du som är kontaktperson för signeringscertifikat beställa företagets signeringscertifikat. Du kan både se, hämta och spärra företagets signeringscertifikat i tjänsten.

I tjänsten finns även möjlighet att hämta Tullverkets signeringscertifikat, vilket behövs för att företaget ska kunna ta emot meddelanden från Tullverket.

Certifikatbeställning

Certifikatsregistrering i UUM&DS

I den här tjänsten kan du registrera ditt företags signeringscertifikat för meddelandeutbyte med centrala system.

Registrera certifikat i UUM&DS

Eori-nummer

När du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad handling, som till exempel att ansöka om ett tillstånd eller en certifiering, behöver du ha ett Eori-nummer.

Läs mer om och ansök om ett Eori-nummer.

EU-gemensamma tjänster (kräver ingen inloggning)

EU-kommissionen erbjuder EU-gemensamma tjänster för företag.

EU-gemensamma tjänster

Exportbevis deklarant

I den här tjänsten kan du som är deklarant ta fram ditt företags exportärenden och skriva ut eller spara exportbevis.

Exportbevis deklarant

Exportbevis indirekt ombud

I den här tjänsten kan du som indirekt ombud ta fram exportärenden och skriva ut eller spara exportbevis för sändningar som du har exportdeklarerat till Tullverket.

Exportbevis indirekt ombud

Exportbevis Mina meddelanden

Du som har en säker digitala brevlåda kan ta emot företagets exportbevis.

Exportbevis Mina meddelanden

Fråga tull-id (kräver ingen inloggning)

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter om import- och exportärenden.

Fråga tull-id

Fråga status

I den här tjänsten kan du se status ingiven eller frigjord för standardtulldeklarationer, tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser och tullagerdeklaratoiner inlämnade enligt den nya tullagstiftningen.

Fråga status

Företagsuppgifter

I den här tjänsten kan du se vilka uppgifter om ditt företag som är registrerade i Tullverkets system. Du kan även uppdatera vissa uppgifter.

På sidan finns även ett webbformulär för dig som inte har tillgång till Tullverkets e-tjänster.

Företagsuppgifter

Garantier

I den här tjänsten kan du se ditt företags garantier (med undantag av samlad säkerhet vid transitering).

Garantier

INF för särskilda förfaranden

Tjänsten ersätter informationsblad som styrkande handling till vissa tulldeklarationer vid aktiv eller passiv förädling.

INF för särskilda förfaranden

Klarerade förenklade deklarationer

I den här tjänsten kan du se ditt företags klarerade förenklade deklarationer. Du kan också se när en kompletterande deklarationen ska vara Tullverket tillhanda.

Klarerade förenklade deklarationer

Kundregister (kräver ingen inloggning)

Sedan den 1 oktober 2020 finns Tullverkets kundregister inte kvar. I stället hänvisar vi till EU-kommissionens webbplats där du kan söka efter information i flera olika system.

  • Du kan kontrollera ett Eori-nummer.
  • Du kan se om ett företag har AEO-tillstånd.
  • Du kan kontrollera ett Rex-nummer (Registrerad exportör).
  • Du kan se om ett företag har tillstånd i Systemet för tullbeslut (CDS). Tänk på att alla EU-tillstånd ännu inte finns i CDS.

System för ekonomiska aktörer på EU-kommissionens webbplats.

Kvota, söksystem för tullkvoter (kräver ingen inloggning)

I söksystemet Kvota kan du söka information om olika tullkvoter.

Kvota, söksystem för tullkvoter

Kvotansökningar

I den här tjänsten kan du se vilken status ditt företags kvotansökningar har.

Kvotansökningar

Lossning av gods/proviant till fartyg

I den här tjänsten ansöker du om lossningsmedgivande av gods/proviant till fartyg. Detta gäller leveranser som går under transiteringsförfarande. 

Lossning av gods/proviant till fartyg

Lärplattformen

I denna tjänst kan du anmäla dig till vårt utbud av kurser, webbseminarier och informationsträffar i tullhantering.

Logga in via e-tjänster

Har ditt företag inte tillgång till E-tjänster för företag, behöver ni ansöka om det och anmäla en behörighetsadministratör. Läs mer på sidan Ansök om tillgång till e-tjänster.

Webbseminarium: Kom igång med Tullverkets nya lärplattform – vi guidar dig!

Medgivande om bortförande eller utlämning

I den här tjänsten kan du hämta medgivanden om bortförande eller utlämning från

  • ett tullager till ett annat tullager
  • ett tillfälligt lager till ett tullager.

Medgivande om bortförande eller utlämning

Momsredovisning

I den här tjänsten kan du för en specifik tidsperiod ta fram uppgifter om tullvärden och avgifter för importer för företag som är momsregistrerade i Sverige.

Momsredovisning

Ogiltigförklara transitering

I den här tjänsten kan du ansöka om ogiltigförklaring av en transiteringsdeklaration.

Ogiltigförklara transitering

Pous – Systemet för varors tullstatus

I den här tjänsten kan du begära bestyrkande av, registrera och presentera digitala T2L och T2LF.

Pous - Systemet för varors tullstatus

Referensdata fildistribution (kräver ingen inloggning)

I den här tjänsten kan ladda hem aktuella kodlistor som används i tullhanteringen.

Referensdata fildistribution

Referensdata söksystem (kräver ingen inloggning)

I den här tjänsten kan du söka information om koder som du behöver i din tullhantering.

Referensdata söksystem

Rex – Systemet för registrerade exportörer

I den här tjänsten kan du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) i ett EU-gemensamt system. Du kan också ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan och ansöka om ändring till en befintlig registrering.

Systemet för registrerade exportörer

Statistik export

I den här tjänsten kan du ta fram statistik för ditt företags export i Excel-format.

Statistik export

Statistik import

I den här tjänsten kan du ta fram statistik för ditt företags import i Excel-format.

Statistik import

Summarisk införseldeklaration via STI-STP

I den här tjänsten kan du lämna summarisk införseldeklaration i STI-STP (Shared Trader Interface-Shared trader Portal).


Lämna summarisk införseldeklaration i STI-STP

Systemet för tullbeslut, CDS

I den här tjänsten kan du ansöka om EU-gemensamma tillstånd. Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket angående din ansökan eller ditt tillstånd.

Systemet för tullbeslut.

Tillstånd

I den här tjänsten kan du se ditt företags tillstånd, både giltiga och ogiltiga, samt pågående tillståndsansökningar.

Tillstånd

Transiteringar

I den här tjänsten kan du se uppgifter om ditt företags nationella och internationella transiteringar.

Transiteringar

Transitering – rapportera en incident

I den här tjänsten kan du rapportera in en incident som har inträffat under ett transiteringsförfarande.

Transitering – rapportera en incident

Tullager


I den här tjänsten kan du hänföra en vara till tullagerförandet antingen via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

Tullager

Tulldeklaration import

I den här tjänsten kan du lämna en standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt den nya lagstiftningen.

Tulldeklaration import

Tull-id export

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter om exportärenden där ditt företag står som deklarant.

Tull-id export

Tull-id import

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter om importärenden där ditt företag står som deklarant eller betalningsansvarigt ombud.

Tull-id import

Tullräkning

Om ditt företag har tillstånd till betalningsanstånd kan du i den här e‑tjänsten se ditt företags tullräkningar och anmäla att du vill ha digitala tullräkningar

Tullräkning

Tullräkning i XML-format

Kräver att du kan ta emot via ebMS. Du som använder EDI kan i den här tjänsten hantera ditt företags tullräkningar elektroniskt direkt i företagets affärssystem.

Tullräkning i XML-format

Tullräkning Mina meddelanden (Digital brevlåda, kräver ingen inloggning hos Tullverket)

Du som har en säker digitala brevlåda kan ta emot tullräkningar som pdf-filer.

Tullräkning Mina meddelanden

Tulltaxan fildistribution (kräver ingen inloggning)

Tullverkets centrala databas för Tulltaxan uppdateras varje natt med uppgifter direkt från Europeiska kommissionen. Du som är prenumerant av Tulltaxan fildistribution kan hämta ändringar själv via internet och på så sätt hålla ditt eget system uppdaterat.

Tulltaxan fildistribution

Tullverkets internetdeklaration TID

I den här tjänsten kan du skicka in import- och exportdeklarationer via internet.

Tullverkets internetdeklaration TID

Uppladdning av handling

I den här tjänsten kan du ladda upp handlingar som du kopplar till ett visst ärende.

Ladda upp handling

Utförseluppgifter ombud


I den här tjänsten kan du som är ombud se uppgifter om sändningar som du har exportdeklarerat till Tullverket.

Utförseluppgifter ombud

Växelkurser (kräver ingen inloggning)

I växelkurser får du information om vilken växelkurs som gäller för beräkning av tullvärde.

Växelkurser i tulltaxan

Ändra deklarationsuppgifter export

I den här tjänsten kan du ansöka om att få göra ändringar av uppgifterna i redan inlämnade exportdeklarationer. Du kan även ansöka om ogiltigförklarande av en deklaration.

Ändra deklarationsuppgifter export

Ändra deklarationsuppgifter import

I den här tjänsten kan du göra enklare ändringar i redan inlämnade importdeklarationer. Du kan även ogiltigförklara en deklaration.

Ändra deklarationsuppgifter import

Ta bort konto och personuppgifter

Om du vill ta bort ditt konto och personuppgifter från e-tjänster som kräver inloggning fyller du i dina uppgifter i formuläret nedan och skickar in.

Om du inte har loggat in på ett år tas ditt konto och personuppgifter bort automatiskt.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till webseminarium om Tullverkets nya lärplattform är tillagd.