Tullverket

Libanon

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 4 Pdf, 1.2 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete.

Kumulation

Bilateral

Varuomfattning

Avdelning II Pdf, 141.3 kB. Fri rörlighet för varor till interimsavtalet
Protokoll 1 Pdf, 160.8 kB. Import till Gemenskapen av jordbruksprodukter
Protokoll 2 Pdf, 236.9 kB. Import till Libanon av jordbruksprodukter
Protokoll 3 Pdf, 246.6 kB. Handel med bearbetade jordbruksprodukter  

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader

Avtal

Europa-Medelhavsavtal Pdf, 2.3 MB., (2006/356/EG) EGT L 143, 2006
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)