Tullverket

Rattfyllerikontroller – insatser för ökad vägtrafiknykterhet

Tullverket utför utandningsprov vid varje tullkontroll av motordrivet fordon med förare när erforderlig teknisk utrustning finns på plats.

Den 1 juli 2008 fick Tullverket, enligt beslut taget av riksdagen, befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott för ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser för trafiksäkerhet. 2010 var det första hela året som Tullverket genomfört utandningskontroll i den omfattning som bedömts vara rimliga utifrån annan kontrollverksamhet.

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken, SMADIT, är ett samarbete mellan Trafikverket, Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, kommunerna, landstingen, Transportstyrelsen och Kriminalvården/frivården.

Syftet med SMADIT är att öka trafiksäkerheten genom att minska antalet alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken. Förare som ertappas ska snabbt erbjudas vård och därigenom minskar risken för återfall.

Tullverkets befogenheter

Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Film i utbildningssyfte

Tillsammans har samarbetsparterna i SMADIT tagit fram en film som kan användas i utbildningssyfte.

Se filmen på YouTube

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)