Tullverket

Ursprung vid import

Det är viktigt att skilja på bestämmelser för ursprung som medför förmånsbehandling och bestämmelser för ursprung som inte medför förmånsbehandling.

Ursprung som medför förmånsbehandling

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden och innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Det betyder att varor som har sitt ursprung i de länder och områden som omfattas av avtalen helt kan befrias från tullavgifter eller kan få sänkta tullavgifter.

För tullunionsavtal (som EU har med Turkiet, Andorra och San Marino) är det inte ursprunget som avgör om en vara kan få förmånsbehandling, utan om varan är i fri omsättning.

För att en vara ska få ursprungsstatus ska den antingen vara helt framställd eller tillräckligt bearbetad eller behandlad i ett avtalsland (när den ska importeras) eller inom EU (när den ska exporteras). Det räcker alltså inte att en vara exporteras från ett avtalsland för att den ska anses ha ursprung i det landet.

Läs mer om olika begrepp inom frihandel.

Läs mer om ursprung som medför förmånsbehandling i EU-kommissionens vägledning.

Ursprung som inte medför förmånsbehandling

I de fall EU har infört bestämmelser om licenser, antidumpnings-, tilläggs- och utjämningstullar samt kvoter vid import från ett bestämt land är det viktigt att kunna fastställa i vilket land varan har sitt ursprung. Reglerna för att fastställa ursprunget i samband med dessa handelspolitiska åtgärder kallas för allmänna ursprungsregler. De gäller också i samband med sanktioner och vid framställning av handelsstatistiska uppgifter.

Läs mer om regler för ursprung som inte ger förmånsbehandling.

Författningar som gäller ursprung som medför förmånsbehandling

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Trasig länk har blivit lagad

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)