Tullverket

Pem (Pan-Euro-Med)

Pan-Euro-Med, Pem, är ett system av länder och områden (EU, EFTA-länderna, Färöarna samt länder runt Medelhavet och på Västra Balkan) som har frihandelsavtal med varandra och som har tagit fram ett gemensamt ursprungsprotokoll − Pem-konventionen.

Pem ger bland annat länder som har identiska ursprungsregler en möjlighet att tillämpa diagonal kumulation. Diagonal kumulation innebär att ursprungsmaterial från andra Pem-länder än export- eller importlandet kan användas i tillverkningen av ursprungsvaror.

Den nya Pem-konventionen

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler i Pem-konventionen har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya reviderade Pem-konventionen, infördes de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som redan anslutit sig. Övergångsreglerna används idag parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder.

Den 7 december 2023 antogs den reviderade PEM-konventionen enhälligt av de fördragsslutande parterna inom PEM. Det innebär att den nuvarande uppsättningen av ursprungsregler i PEM-konventionen och de tillfälliga övergångsreglerna, kommer att ersättas av en enda uppsättning ursprungsregler som ska tillämpas av alla fördragsslutande parter inom PEM. Den reviderade PEM-konventionen är baserad på övergångsreglerna och träder i kraft den 1 januari 2025.

Tullverket kommer att ge ut mer information, bland annat på denna sida.

Läs om denna nyhet hos EU-kommissionen.

Pem-länder

I tabellen nedan ser du vilka länder, förutom EU, som ingår i Pem och där diagonal kumulation är möjlig med EU.

För att se vilka ursprungsregler som används i olika Pem-länder klickar du på landets namn i tabellen. De länder som använder ursprungsprotokollet i Pem-konventionen har ett C i parentes (C). De länder som även har börjat använda övergångsreglerna har ett T i parentes (T). De länder som ingår i Pem-området, men som använder ursprungsprotokollet i avtalet med EU saknar en bokstav efter namnet.

Pem-länder, med uppgift om de använder ursprungsprotokollet i Pem-konventionen (C) och om de har börjat använda övergångsreglerna (T)
Albanien (C) (T)

Algeriet

Bosnien-Hercegovina (C) (T)

Egypten (C)

Färöarna (C) (T)

Georgien (C) (T)

Island (C) (T)

Israel

Jordanien (C) (T)

Kosovo (C) (T)

Liechtenstein (C) (T)

Marocko

Moldavien (C) (T)

Montenegro (C) (T)

Nordmakedonien (C) (T)

Norge (C) (T)

Palestina (C) (T)

Schweiz (C) (T)

Serbien (C) (T)

Tunisien

Turkiet

Ukraina (C) (T)Tabeller underlättar

För att diagonal kumulation ska kunna användas måste alla inblandade länder ha avtal med varandra och använda identiska ursprungsregler. För att göra det lättare att ta reda på vilka länder som har avtal med identiska ursprungsregler, och när dessa avtal har börjat gälla, har EU-kommissionen tagit fram ett dokument med tabeller. EU-kommissionen har även tagit fram ett dokument som visar vilka parter som även använder övergångsreglerna.

Tabeller för Pem-konventionen

Tabeller för övergångsreglerna

Exportören väljer

En exportör i ett land som har anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om den vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen. En anledning till att välja Pem-konventionen kan vara att varorna i ett senare skede ska exporteras till ett land som inte har anslutit sig. En annan anledning kan vara att det inte finns styrkande handlingar i form av leverantörsdeklarationer där det framgår att ingående material uppfyller övergångsreglerna.

En exportör i ett land som inte har anslutit sig kan bara använda Pem-konventionen.

Intygen visar valet

Om övergångsreglerna har tillämpats vid ursprungsbedömningen ska detta framgå av ursprungsintyget genom att en särskild text sätts på certifikatet eller i ursprungsdeklarationen.

  • På EUR. 1 anges “TRANSITIONAL RULES” i fält 7.
  • I ursprungsdeklarationer lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av texten där ursprunget intygas.

Även av leverantörsdeklarationerna bör det framgå om varorna uppfyller övergångsreglerna eller ursprungsreglerna i Pem-konventionen, eller om båda regelverken uppfylls.

Särskilda dokumentkoder i importdeklarationerna

Vid import till EU ska någon av följande dokumentkoder anges i importdeklarationens fält 44, bilagda handlingar, om det framgår av ursprungsintyget att övergångsreglerna har använts:

  • U075 = EUR.1-certifikat
  • U076 = Ursprungsdeklaration.

Information och rekommendationer i vägledningsdokument

EU-kommissionen har tagit fram ett vägledningsdokument för övergångsreglerna i samarbete med medlemsstaterna. Där kan du dels läsa om fördelarna med de nya reglerna, dels få rekommendationer om tillämpningen.

Vägledningsdokument för övergångsreglerna (på engelska)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad länk till "Tabeller för Pem-konventionen"

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)