Tullverket

Summarisk in- och utförseldeklaration, tillstånd

För att skicka meddelandena Sid och Sud behöver du tillstånd för att lämna summariska in- och utförseldeklarationer via Tullverkets internetdeklaration. Det tillståndet skaffar du längre ner på den här sidan.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete som innebär ett förändrat uppgiftslämnande.

För flyg gäller sedan den 1 mars 2023 andra regler, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

För sjö gäller sedan den 3 juni 2024 andra regler för maritime carriers, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö.

År 2025 kommer förändringarna även att omfatta väg och järnväg, se Framtida tullhantering, transportera och lagra varor, summarisk införseldeklaration.

Tillståndskod: TVTIS

Innan ditt företag importerar eller exporterar en vara över EU:s gräns, ska Tullverket få en föranmälan om varan som en elektronisk, summarisk införseldeklaration eller summarisk utförseldeklaration.

En exportdeklaration innehåller oftast en föranmälan från början, men var uppmärksam på att du måste göra en separat anmälan i de fall det inte finns någon föranmälan.

En importdeklaration, däremot, innehåller inte någon föramälan. Den kan inte göra det eftersom en vara som importeras behöver föranmälan redan innan varan når EU:s gräns. Istället behöver det skickas en summarisk införseldeklaration separat.

Transportören är ansvarig

Det är transportören som är ansvarig för att föranmälan skickas in till Tullverket. Det här ansvaret kan överlåtas till annan part, förutsatt att de båda parterna upprättar en fullmakt.

Ansök om tillstånd

Tillståndet för att skicka meddelandena Sid och Sud i Tid heter TVTIS. Du ansöker genom att ladda ner en ansökan, skriva ut den och låta en behörig firmatecknare skriva under. Därefter skickar du in den i original till Tullverket.

Ladda ner Ansökan om tillstånd att lämna summariska in- eller utförseldeklarationer (TVTIS) Pdf, 111.1 kB.

Förutsättningen för att kunna lämna summarisk deklaration i Tid är att du har tillgång till Tullverkets e‑tjänster och Tullverkets internetdeklaration Tid.

Läs om hur du ansöker om tillgång till Tullverkets e‑tjänster och anmäler behörighetsadministratör.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Mer information

Läs mer om summarisk införseldeklaration och hur du fyller i en deklaration.

Läs mer om summarisk utförseldeklaration och hur du fyller i en deklaration.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad information om förändrat uppgiftslämnande för summariska införseldeklarationer för varor fraktade via sjö.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)