Tullverket

Kvota, söksystem för tullkvoter

I söksystemet Kvota kan du ta fram information om olika tullkvoter.

I den här tjänsten kan du genom att söka på kvotnummer, land eller år få fram information om

  1. en kvots start- och slutdatum
  2. en kvots ursprungliga volym
  3. en kvots aktuella volym (balans)
  4. vilken dag en viss kvot tog slut
  5. ifall kvoten är kritisk eller blockerad.

Du kan också få fram mer detaljerad information om vilket datum en viss kvots status har ändrats (öppen, stängd, kritisk, blockerad) och hur kvotens balans har ändrats över tid.

Om du vill veta vilken status din kvotansökan har kan du kontakta Tullverket.

Inte rättsligt bindande

Uppgifterna i söksystemet Kvota är inte nationellt rättsligt bindande. Anledningen är att huvuddelen av uppgifterna förs över från EU-kommissionens databas Tariff quota consultation.

Läs mer och sök på kvoter i kommissionens databas Tariff quota consultation.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring