Tullverket

Bosnien-Hercegovina

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung Pdf, 4 MB.om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete. 

Se EUT L 22, 2017 Pdf, 410.8 kB. för övergångsbestämmelser beträffande kumulation samt protokoll 2 med hänvisning till konventionen.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.).

Kumulation:

Bilateral kumulation.

EUR-MED kumulation i vissa fall.

Västra Balkan diagonal kumulation i vissa fall.

Varuomfattning:

Stabiliserings- och associeringsavtal, avdelning IV Pdf, 482.4 kB., samt bilaga Ia-Ic, IIId, IIIe, IV och V.

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 Pdf, 1.5 MB., EUT L 328, 2009. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464 Pdf, 328.5 kB., L 209, 2017, innehåller en ändring till 1215/2009. De ensidiga tullmedgivanden som tidigare medgivits Bosnien och Hercegovina och som är fördelaktigare än de förmåner som avtalet medger kan tillämpas så länge förordning (EG) nr 1215/2009 är i kraft.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 22, 2017 Pdf, 410.8 kB..

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader

Avtal:

Stabiliserings- och associeringsavtal Pdf, 4.5 MB. mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, EUT L164, 2015, Rådets och kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/998 Pdf, 427.5 kB.  EUT L 164, 2015.

_____________    
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000