Tullverket

Allmänna ombudet

Tullverkets allmänna ombud har möjlighet att överklaga vissa beslut av Tullverket, förvaltningsrätt och kammarrätt samt föra talan i högsta förvaltningsdomstolen. Det allmänna ombudet utses av regeringen.

Hos Tullverket är Mikael Jeppsson, som jobbar på rättsavdelningen, utsedd till allmänt ombud.

Det allmänna ombudet kan

  • överklaga Tullverkets beslut om tull, annan skatt än tull, ränta, tulltillägg och förseningsavgift
  • överklaga ett beslut av förvaltningsrätt och kammarrätt
  • föra talan i högsta förvaltningsdomstolen.

Ett överklagande kan ske för att komma till rätta med att rättstillämpningen inte är enhetlig eller om det finns ett behov av prejudikat, det vill säga ett vägledande avgörande. Det allmänna ombudet kan ta över Tullverkets talan, men kan också föra talan i frågor till förmån för en enskild part.

Det framgår av 6 kap. 1 § tullagen (SFS 2016:253) att det ska finnas ett allmänt ombud hos Tullverket.

Redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2022 Pdf, 219.7 kB.

Redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2021 Pdf, 213.5 kB.

Redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2020 Pdf, 206.1 kB.

Redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2019 Pdf, 434.4 kB.

Redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2018 Pdf, 529.2 kB.

Kontaktuppgifter till Tullverkets allmänna ombud

Mikael Jeppsson
Ring: 08-405 02 84
Mejla: allmannaombudet@tullverket.se

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Redogörelsen för 2022 publicerad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)