Tullverket

Giltighetstid för ursprungsintyg

Giltighetstiden för ett ursprungsintyg varierar beroende på i vilket land det är utfärdat.

Ett ursprungsintyg gäller mellan 4 och 12 månader beroende på i vilket land det är utfärdat. Du hittar detaljerad information om hur länge just ditt ursprungsintyg är giltigt på landets sida i länken nedan:

Läs om giltighetstiden för ursprungsintyg från ett visst land eller område.

Förlängd giltighetstid

För varor som till exempel har lagts upp på tullager eller anmälts till aktiv förädling respektive tillfällig införsel, finns det riktlinjer som ger möjlighet till en förlängd giltighetstid. Detta gör att det under vissa förutsättningar kan gå bra att använda sig av ett ursprungsintyg upp till 2 år från att det utfärdades.

Möjligheten till förlängd giltighetstid gäller inte ursprungsintyg från Japan, Kanada eller Storbritannien. För dessa avtal är det alltid de vanliga giltighetstiderna på 12 månader som gäller.

För förfarandena tillfällig införsel och aktiv förädling gäller den förlängda giltighetstiden endast om importören redan vid anmälan till förfarandet i importdeklarationen har:

  • hänvisat till ursprungsintyget i fält 44, Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
  • angett rätt ursprungsland i fält 34a Ursprungslandets kod.

Riktlinjerna finns i en vägledning från EU-kommissionen. Vägledningen finns bara på engelska.

Läs i EU-kommissionens vägledning om giltighetstiden för ursprungsintyg.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Trasig länk har blivit lagad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)