Tullverket

Avvikelserapport

I den här tjänsten kan du skicka in en avvikelserapport.

Du ska skicka in en avvikelserapport till Tullverket när de varor som är upptagna på en deklaration för hänförande av varor till tullager inte stämmer. Avvikelsen kan ha uppstått antingen under transporten till lagret eller under själva lagringen.

Du som har ett tullager med någon av tillståndskoderna EUCWP, EUCW1 eller EUCW2 kan använda den här tjänsten.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat