Tullverket

Produktsäkerhet

De produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara säkra att använda. Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för produktsäkerhet.

Produktsäkerhet innebär säkerhetskrav för alla produkter avsedda för konsumenter och som säljs kommersiellt. Det gäller både nya och begagnade produkter.

Säkerhetskraven finns beskrivna i en mängd EU-direktiv och EU-förordningar som bland annat ligger till grund för det så kallade CE-märket. Detta märke är en symbol som intygar att produkten är säker. Kontrollen av säkerhetskraven sköts av ett antal marknadskontrollmyndigheter, så kallad marknadskontroll. Dessa myndigheter har möjlighet att kontrollera produkter som förekommer på marknaden och även när dessa varor befinner sig vid gränsen. Om en produkt inte uppfyller gällande produktsäkerhetskrav ska åtgärder vidtas mot tillverkaren eller importören av produkten.

Syftet med marknadskontrollen är att garantera säkerhet, hälsa, miljö- och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrensen.

Vad får Tullverket göra?

Tullverket har rätt att stoppa en misstänkt vara vid gränsen. Att hålla kvar varor på det sättet kan vi göra på begäran av en marknadskontrollmyndighet. Det är alltid marknadskontrollmyndighetens beslut och befogenheter som avgör vad som ska hända med den aktuella produkten. Som importör står man alltid för de merkostnader som kan uppkomma i samband med att varorna kvarhålls.

Att köpa farliga produkter

Du ska alltid vara försiktig när du köper varor från tredjeland, särskilt om det är från en säljare du inte köpt något från tidigare. Fråga tillverkaren eller säljaren om produkten måste vara CE-märkt för att få användas i EU-länder och om den i så fall redan är märkt.

Om du som privatperson tar in en vara som inte är säker och använder den, finns risk att varan kan orsaka skada för dig och din familj.

Marknadskontroll

Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa, miljö- och konsumentskydd. Kontrollen ämnar även att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. I Sverige utförs marknadskontroll av ett antal myndigheter, så kallade marknadskontrollmyndigheter.

Läs mer om marknadskontroll.

SWEDAC

Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, som består av representanter från olika myndigheter däribland Tullverket.

SWEDAC

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)