Tullverket

Återta en ansökan i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att återta en ansökan i Systemet för tullbeslut.

Att återta en ansökan kan vara aktuellt till exempel om du ångrar dig och inte vill ansöka om tillståndet längre, eller om du har fyllt i ansökan på ett felaktigt sätt och ska skicka in en ny ansökan.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

  • Startsida
  • Lista över ansökningar
  • Begäran om att återta ansökan

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Startsida

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Startsidan, där du bland annat ser dina senaste meddelanden från Tullverket. Välj Ansökningar – Lista över ansökningar i menyn.


Lista över ansökningar

På sidan Lista över ansökningar visas en lista över ditt företags ansökningar om tillstånd som du har skickat in i systemet. Leta upp den ansökan du vill återta och välj sedan Visa ansökan.

Har du många ansökningar kan du filtrera dem för att lättare hitta det du letar efter. Om du till exempel väljer en tillståndstyp i kolumnen Tillståndstyp ser du bara ansökningar av den typ av tillstånd du har valt. Det går också att filtrera efter andra kolumner som till exempel Ansökans status.

Sidan Lista över ansökningar i CDS med knappen Visa ansökan markerad


Efter att du har valt Visa ansökan väljer du Actions och sedan Återta ansökan.

Sidan Visa ansökan i CDS. Valet Återta ansökan ligger under den fjärde fliken som heter "Actions".

 

Begäran om att återta ansökan

När du har valt Återta ansökan kommer du till sidan Begäran om att återta ansökan.

Sidan Begäran om att återta ansökan i CDS


Förklara varför du vill återta ansökan i fältet Motivering till att återta ansökan. Tryck sedan på Skicka in. Uppe i högra hörnet får du då en notis om att din begäran om att återta ansökan har skickats in.

Saknas Skicka in-knappen?

Om det inte finns någon Skicka in-knapp på sidan Begäran om att återta ansökan har du inte behörighet att skicka in ärenden i systemet.

Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e-tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

När ansökan är återtagen

När du har skickat in din begäran om att återta ansökan kommer du till sidan Visa ansökan. Om du trycker på Uppdatera-knappen och ansökans status blir Återtagen har ansökan blivit återtagen.

Sidan Visa ansökan i CDS. Längst upp till vänster ligger knappen Uppdatera. Längst ner till vänster visas ansökans status som Återtagen.

Vill du skicka in en ny ansökan av samma typ?

Om du vill skicka in en ny ansökan av samma typ som du precis har återtagit, och återanvända några av uppgifterna i den återtagna ansökan, kan du välja Kopiera ansökan när du är på sidan Visa ansökan. På bilden ovan ser du Kopiera-knappen.

När du trycker på Kopiera ansökan kommer du till sidan Fyll i ansökan. Ansökan har nu blivit förifylld med uppgifter från den återtagna ansökan. Ändra de uppgifter du behöver ändra. Använd hjälptexterna för att fylla i ansökan och när du är klar väljer du Skicka in.

Hitta hjälptexterna för att ansöka om tillstånd.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Bilder har justerats för att stämma med den senaste versionen av systemet.