Tullverket

Behandling av personuppgifter i samband med postkontroll

Dina personuppgifter behandlas vid dokumentation av en kontroll i post-, kurir- och fraktflödet. Tullverket har då kontrollerat om försändelsen innehåller varor med införselförbud eller om det är införselreglerade varor. Om så är fallet ska villkoren för införsel vara uppfyllda och anmälningsplikten ordentligt utförts. Kontrollen ska därefter dokumenteras och dina personuppgifter behandlas då för att dokumentera kontrollen.

Därför behandlar Tullverket uppgifterna

Behandlingen av personuppgifter sker med ändamålet att Tullverket ska kunna dokumentera kontrollen av din försändelse.

Rättslig grund och ändamål

Tullverket har rätt att göra kontroller i post- och kurirflödet med stöd av 4 kap. 19 § Tullag (2016:253) eller 4 och 8 §§ Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Dina personuppgifter behandlas i detta syfte med stöd av Artikel 6 1. e) GDPR som ett led i Tullverkets myndighetsutövning.

Gallring

Gallring av uppgifterna sker automatiskt senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna behandlades i databasen för första gången. Gallring regleras i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 2 kap. 10 §.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)