Tullverket

Märkt diesel (eldningsolja)

Du behöver i vissa fall inte betala svensk punktskatt om du för in eldningsolja för privat bruk från ett annat EU-land. Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller.

Du ska betala svensk punktskatt för eldningsoljan om

  1. du transporterar den på annat sätt än i tankbil
  2. någon annan än köparen transporterar eldningsoljan till Sverige (anses som kommersiell transport).

Anmäl till Skatteverket

Om du behöver betala svensk punktskatt ska du anmäla det till Skatteverket. Du ska också ställa säkerhet för betalning av skatten.

Beviset om ställd säkerhet ska medfölja transporten. Du behöver också kunna visa upp beviset för en tulltjänsteman vid en eventuell kontroll.

Läs mer om punktskatt hos Skatteverket .

Förbjudet att ha eldningsolja i bränsletanken

Det är inte tillåtet att ha eldningsolja i bränsletanken på motorfordon eller i medhavd reservdunk. Om ett fordon påträffas med röd diesel i bränsletanken, eller i en medhavd reservdunk, debiterar Skatteverket en skatt på 10 000 kronor för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Andra motorfordon som tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret debiteras efter skattevikten.

Om du har fyllt på eldningsoljan i ett annat EU-land där det är tillåtet att ha den i motorfordonets bränsletank, innebär det att det även är tillåtet i Sverige.

Tullverket kontrollerar

Kontroll av transportmedel genomförs med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll. Om en transport som inte är för privat ändamål påträffas och dokumentation inte finns eller om den är märkbart bristfällig, kommer eldningsoljan att beslagtas, samt misstanke om olovlig förflyttning av punktskattepliktig vara delges den som transporterar oljan.

Kontroll med stöd av lagen (1994:1776) om skatt på energi kan göras av tulltjänstemän då motorfordon passerar den svenska gränsen där den vanliga tullkontrollen utförs.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)