Tullverket

Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

Från 1 januari 2021 är det bara ursprungsförsäkran som får upprättas för varor från GSP-länder. Inga nya GSP-certifikat kan utfärdas. För ett fåtal länder kan dock certifikat som utfärdades innan årsskiftet 2021 användas inom certifikatets giltighetstid. Det finns också vissa länder som inte får utfärda några ursprungsintyg alls.

Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder har regelbundet behövt kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Nästan alla GSP-länder har nu gått över till att bara använda Rex, ursprungsförsäkran. De som inte har gjort det kan inte utfärda några ursprungsintyg alls.

Du som importerar från de länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg kan inte få några GSP-förmåner. Den här situationen gäller tills länderna har gått över till Rex-systemet.

Gamla GSP-certifikat kan användas under giltighetstiden

Har du ett GSP-certifikat som utfärdades innan årsskiftet 2021 kan du kontrollera om landet ifråga kunde utfärda GSP-certifikat vid den tidpunkten. I så fall kan du använda det certifikatet så länge det är giltigt. Du behöver därför även hålla koll på giltighetstiden.

Ett GSP-certifikat är giltigt i 10 månader från att det utfärdades. För varor som till exempel har lagts upp på tullager eller anmälts till aktiv förädling respektive tillfällig införsel finns det en möjlighet till en förlängd giltighetstid.

Läs om giltighetstid för ursprungsintyg.

Vad gäller för det land du handlar med?

Du kan kontrollera vad som gäller för just det land du importerar från i en förteckning hos EU-kommissionen. I förteckningen finns uppgifter om när olika länder är klara att använda Rex och vilka länder som ännu inte börjat använda Rex. Du kan också se vilka länder som kunde utfärda GSP-certifikat fram till årsskiftet 2021.

Läs EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Tolka EU-kommissionens förteckning

När ett land är klart att börja använda Rex ändras texten ”REX system not yet applied” i den andra kolumnen till det datum då systemet kan börja användas.

I den tredje kolumnen ser du respektive lands övergångsperiod, det vill säga hur länge landet fick fortsätta att utfärda GSP-certifikat.

Exempel 1

Malawi började använda Rex-systemet den 1 januari 2018 och landets övergångsperiod slutade den 31 december samma år. Det här innebär att från och med 2019 kan exportörer i Malawi enbart upprätta Rex ursprungsförsäkringar.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Malawi

01/01/2018

31/12/2018


Exempel 2

Syrien kan idag inte upprätta några ursprungsintyg. Landet skulle ha börjat använda Rex under 2018, men är ännu inte klara. Landet har därför sedan 2019 varken kunnat använda Rex eller GSP-certifikat.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Syria

REX system not yet applied

31/12/2018


Exempel 3

Bangladesh kan idag bara upprätta ursprungsförsäkran. De började använda Rex-systemet den 1 januari 2019 och begärde en förlängning för att få fortsätta utfärda GSP-certifikat till och med den 31 december 2020. Det innebär att landet kunde utfärda GSP-certifikat fram till och med den 31 december 2020. Dessa certifikat kan användas inom giltighetstiden.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Bangladesh

01/01/2019

31/12/2020 (**)Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: GSP-certifikat kan inte längre utfärdas.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)