Tullverket

Godkänd avsändare för unionstransitering

Som godkänd avsändare kan du starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. Du behöver i så fall ha ett tillstånd.

Den godkända avsändaren är ansvarig för förfarandet och ska ha kontroll över varorna och transporten. Du som är godkänd avsändare ska därför kunna garantera att varorna finns kvar på platsen där transiteringen startas upp om Tullverket vill utföra en kontroll av varorna.

Du behöver tillstånd

För att få status som godkänd avsändare för unionstranistering behöver du ansöka om ett tillstånd från Tullverket.

Läs mer och ansök om tillstånd till status som godkänd avsändare för unionstransitering

Försegla transporten

Huvudregeln är att transportmedlet ska vara förseglat när du transiterar varor. Som godkänd avsändare behöver du därför ofta kombinera tillståndet med ett tillstånd att använda förseglingar av särskild typ.

Läs mer om förseglingar

Starta transitering från ett annat företags lager

Transporten kan startas upp från ett annat företags plats där extern personal utför uppgifter för din räkning och under din ledning. Extern personal kan till exempel vara personalen på ett tullager eller ett tillfälligt lager. Du som godkänd avsändare måste då kunna visa att du ändå har kontroll över varorna och transporten.

Du ska förse den externa personalen med instruktioner och rutiner för hur uppgifterna ska utföras. Du har även ansvar för att se till att dessa instruktioner och rutiner följs.

Instruktioner och rutiner till extern personal ska innehålla följande:

  • Uppgifter om kommunikationsvägar. Detta avser bland annat uppgifter i transiteringsdeklarationer och hur ni säkerställer att varorna inte lämnar platsen förrän det finns ett beslut om frigörande.
  • Instruktion om att TAD (transitföljedokumentet) ska skickas med varorna.
  • Rutin för försegling i de fall detta sker. Av rutinen ska framgå hur kommunikationen mellan tillståndshavaren och den externa personalen ska gå till. Den externa personalen måste meddela tillståndshavaren vilken försegling som har använts för den specifika transiteringen. Tillståndshavaren ska sedan föra in förseglingens beteckning i transiteringsdeklarationen.
  • Uppgifter om egenuppföljning och eventuella stickprov.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)