Tullverket

EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

I samband med att ditt företag ansöker om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) måste ni anmäla en eller flera kontaktpersoner som har fått fullmakt att hantera signeringscertifikat för företagets räkning. Här finns information om de olika signeringscertifikat som behövs för att ditt företag ska kunna skicka och ta emot meddelanden med EDI.

Tullverket använder ett PKI-baserat säkerhetskoncept för det digitala informationsutbytet med EDI. Det innebär att företag behöver olika signeringscertifikat för att informationsutbytet ska fungera säkert.

De flesta företag behöver ha två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning: Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat.

Företagets signeringscertifikat

För att kunna skicka meddelanden till Tullverket behöver ditt företag ett giltigt signeringscertifikat som används för att signera meddelanden till Tullverket. Detta certifikat kallas Företagets signeringscertifikat och ibland även för Signeringscertifikat för företaget.

Företagets signeringscertifikat behövs inte om ditt företag enbart tar emot meddelande om elektronisk utlämningssedel (UTL) och klareringsbevis export (ZKB) från Tullverket. Då räcker det med Tullverkets signeringscertifikat.

Utan giltigt Företagets signeringscertifikat kommer alla EDI-meddelanden att avvisas i Tullverkets system. Resultatet av det blir att ditt företags godsflöde stannar. Se därför till att företaget har rutiner som säkerställer att ni beställer nytt certifikat i tid.

Tullverkets signeringscertifikat

För att kontrollera meddelanden som kommer från Tullverket behöver ditt företag också Tullverkets signeringscertifikat. Information om Tullverkets signeringscertifikat finns på sidan EDI – Säkerhet.

Signeringscertifikatens giltighetstid

Både Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat har en giltighetstid på 14 månader och måste alltså bytas ut regelbundet.

Företagets signeringscertifikat gäller från det datum som Tullverket har utfärdat det. Cirka 8 veckor innan certifikatet går ut får de kontaktpersoner som ditt företag har anmält en påminnelse via e-post.

Det är viktigt att Tullverket har rätt e-postadresser registrerade till kontaktpersoner för att kunna utfärda certifikatet och för att vi ska kunna kommunicera med ditt företag på ett bra sätt.

I god tid innan bytet av Tullverkets signeringscertifikat publiceras information på Tullverkets webbplats.

Anmälan och ansvar – kontaktperson för signeringscertifikat

Tullverket rekommenderar att företag anmäler fler än en kontaktperson, för att inte hamna i ett personberoende och riskera att missa till exempel påminnelser om uppdateringar.

En kontaktperson för signeringscertifikat ansvarar för att

  • beställa nytt Företagets signeringscertifikat när giltighetstiden är på väg att gå ut (observera att endast anmälda kontaktpersoner har behörighet att beställa certifikat till företaget)
  • ta emot och installera certifikaten i ditt företags EDI-system
  • ta emot information som rör certifikaten via e-post från Tullverket. Tullverket skickar till exempel information innan giltighetstiden för Företagets signeringscertifikat går ut.

  • Om en kontaktperson byter e-postadress ska den nya e-postadressen ändras via e-tjänsten Certifikatbeställning eller anmälas på blankett.
  • Om ditt företag byter kontaktperson för signeringscertifikat ska den nya kontaktpersonen anmälas på blankett. Samtidigt avanmäler ni den som inte längre ska vara kontaktperson.

Anmälan och ändring av kontaktpersoner för signeringscertifikat ska göras av behörig firmatecknare. Anmälan ska skrivas under och skickas till Tullverket i original med post.

Mer information

Frågor och svar om signeringscertifikat

Information av mer teknisk karaktär finns på sidan EDI – Säkerhet

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-certifikat

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande kring hur Tullverket kommunicerar uppdateringar och ny information.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)