Tullverket

Diverse dokument och artiklar

Du kan importera vissa specifika dokument, publikationer, foton eller andra artiklar från ett land utanför EU utan att betala någon tull eller moms.

Exempel på varor som omfattas av tull- och momsfrihet:

  1. dokument som skickas kostnadsfritt till medlemsstaternas offentliga myndigheter
  2. utländska regeringars och officiella internationella organs publikationer som är avsedda att distribueras kostnadsfritt
  3. valsedlar för val som organiseras av organ i tredjeland
  4. föremål som ska framläggas som bevis eller för liknande ändamål i domstolar eller andra officiella inrättningar i medlemsstaterna.

En komplett uppräkning finns i artikel 104 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Observera att du inte kan få momsfrihet för att importera skattemärken eller liknande bevis på betald skatt eller betalda avgifter i länder utanför EU.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

  1. Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9
  2. Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
  3. Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C36 + F45

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C36

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)