Tullverket

Handledning för anmärkningar om lossning (IE044) vid transitering

Här hittar du en handledning som ska användas när du skickar in lossningsresultat till Tullverket med meddelandet IE044.

När varorna har lossats hos dig som är godkänd mottagare ska du skicka in lossningsresultat.

Lossningsresultatet (IE044) ska skickas senast tredje dagen efter att du fått lossningsmedgivande (IE043). I lossningsresultatet ska du ange om det finns avvikelser, dvs. om det finns något i transiteringen som inte stämmer med de varor som du har lossat.

Nedan följer en handledning som kan vara till stöd för dig.

Uppgifter där ett dataelementnummer angivits i rubriken (exempelvis 17 05 000 000) motsvaras av det dataelementet i transiteringsdeklarationen.

Fyll i följande uppgifter:

Transitering (Transit operation)

MRN

Här anger du det MRN som tillhör den transiteringsdeklaration vars varor har anmälts för ankomst till destinationstullkontoret och sedan lossats på godkänd plats.

Övrigt att rapportera (Other things to report)

Har du upptäckt avvikelse i transiteringen bör du beskriva det här.

Du ska också ange avvikelsen vid respektive dataelement under ”Sändningen – Consignment” nedan.

Exempel:
Om varupost 2 har färre kollin och lägre vikt vid ankomsten ska detta noteras under vikt och kolli på varupostnivå under ”Sändningen” nedan.

 

Destinationstullkontor (Customs office of destination)

Referensnummer

Ange destinationstullkontorets referensnummer.

Som godkänd mottagare i ett förenklat förfarande ska du alltid ange referensnumret för Malmö, SE000050.

 

Trader at destination

Identifieringsnummer (Identification number)

Ange ditt Eori-nummer som godkänd mottagare.


Lossningsanmärkningar

Överensstämmelse (Conform)

 • Ange 1 om de lossade varorna överensstämmer med vad som är angivet i transiteringen.
 • Ange 0 om det finns lossningsanmärkningar/avvikelser.

Lossningen slutförd (Unloading completion)

 • Ange 1 om varorna är lossade
 • Ange kod 0 om lossningen inte kan slutföras på grund av oförutsedda händelser. I dessa fall måste du också kontakta destinationstullkontoret.

Lossningsdatum (Unloading date)

Ange datum då lossningsresultatet skickades in.

Status på förseglingen (State of seal)

I de fall det ska finns en försegling ange du statusen på den här. I övriga fall lämnas fältet tomt.

 • Ange 1 om förseglingen är komplett och intakt (eller om förseglingen har brutits under tullövervakning och det finns information om detta).
 • Ange 0 om förseglingen saknas, är bruten eller skadad, samt när det finns avvikelser.

Lossningsanmärkningar (Unloading remark)

Vi rekommenderar att du i fritext beskriver om det förekommer en avvikelse.

Sändningen (Consignment)

Följande uppgifter ska endast anges om det finns avvikelser.

Bruttovikt (Gross mass)

Ange korrekt bruttovikt.

Transportutrustning (Transport equipment) – 19 07 000 000

Här anger du om avvikelsen omfattar hela sändningen eller endast en container.

Observera att ordet container även innefattar släpvagnar, påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Ange följande uppgifter:

 • Containernummer (Container identification number)
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen.

  Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

 • Antal förseglingar
  Ange korrekt antal förseglingar.

Försegling (Seal) – 19 10 000 000

Om förseglingen saknas eller inte har korrekt nummer enligt transiteringen, ange korrekt förseglings nummer här.

Varureferens (Goods reference)

Ange vilken varupost avvikelsen omfattar.

Transportmedel vid avgång (Departure transport means) – 19 05 000 000

Uppgiften ska lämnas på Master consignment-nivå om den gäller hela deklarationen. Om uppgiften gäller en separat House consignment lämnas den på respektive House consignment-nivå.

Ange här de korrekta uppgifterna om transportmedlets identitet vid avgång.

Ange följande uppgifter:

 • Typ av transport (Typ of identification)
  Ange med hjälp av kodlista CL750 rätt transportsätt.

 • Transportnummer (Identification number)
  Ange transportmedlets registrerings- eller identifieringsnummer.

 • Land (Nationality)
  Ange transportmedlets nationalitet med hjälp av en landskod.

Styrkande handlingar (Supporting document)

Uppgiften ska lämnas på Master consignment-nivå om den gäller hela deklarationen. Om uppgiften gäller en separat House consignment item lämnas den på respektive House consignment item.

Här anger du de handlingar som visas till stöd för avvikelsen.

 • Typ av dokument (Type)
  Här anger du typ av dokument genom en kod. Kodlistor kommer att publiceras senare.

 • Referensnummer (Reference number)
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • Komplettering av information (Complement of information)
  Här kan du lämna kompletterande information om det dokument du refererar till.

Transportdokument (Transport document)

Uppgiften ska lämnas på Master consignment-nivå om den gäller hela deklarationen. Om uppgiften gäller en separat House consignment item lämnas den på respektive House consignment item.

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument som avvikelsen omfattar.

 • Typ av transportdokument (Type)
  Ange typ av transportdokument. Kodlistor kommer att publiceras senare.

 • Referensnummer (Referens number)
  Ange transportdokumentets referensnummer.

Ytterligare referensuppgifter (Additional reference)


Uppgiften ska lämnas på Master consignment-nivå om den gäller hela deklarationen. Om uppgiften gäller en separat House consignment item lämnas den på respektive House consignment item.

Här anger du vid avvikelser eventuella ytterligare referensuppgifter.

 • Typ av referensuppgifter (Type)
  Ange den kod som framgår av aktuell kodlista CL380.

 • Referensnummer (Reference number)
  Ange eventuellt referensnummer.

Varupostnummer (Consignment item) – 11 03 000 000

 • Varupostnummer (Consignment item) – 11 03 000 000
  Ange på vilket varupostnummer avvikelsen finns.
 • Varubeskrivning (Commodity) – 18 05 000 000
  Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara tillräckligt exakt för att varorna ska kunna klassificeras.

  Det är viktigt att beskrivningen är tydlig och att du inte använder generella uttryck som exempelvis ”delar”, ”maskiner” eller ”kläder”.

 • CUS-kod (CUS-kode) – 18 08 000 000
  Om de berörda varorna omfattas av en Taric-bestämmelse i samband med en CUS-kod, ska CUS-koden tillhandahållas. I övriga fall är CUS kod frivilligt att ange.

  CUS-kod är ett identifikationsnummer för kemiska produkter i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

  CUS-koden anges i formatet 0000000-0

 • Varukod (Commodity code) – 18 09 000 000
  Under övergångsperioden är uppgiften frivillig, men vi rekommenderar att varukod alltid lämnas på minst sexställig nivå.

  Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

  • HS-undernummer (Harmonized System sub-heading code) – 18 09 056 000
   Här ska du ange HS-undernummer (6 siffror).

  • KN-nummer (Combined nomenclature code) – 18 09 057 000
   Här kan du ange de två följande siffrorna som bildar KN-nummer.

 • Vikt (Goods measure)
  Ange korrekt brutto- och nettovikt.

Förpackningar (Packaging) – 18 06 000 000

Uppgiften anges endast på varupostnivå och endast om avvikelser förekommer.

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning på de varor som lossats.

 • Kollislag (Type of packages) – 18 06 003 000
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger.
  Förpackningskoderna hittar du i Tulltaxan.

  Tulltaxan

 • Antal kollin (Number of packages) – 18 06 004 000
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  • Om du angivit kollislag VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

  • Om du angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.

 • Märken (Shipping marks) 18 06 054 000
  Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande under "Övrigt att rapportera".

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)