Tullverket

Deklarera varor vid export

När du exporterar en vara ska du först lämna en digital exportdeklaration till Tullverket. Du kan lämna den själv eller ta hjälp av ett ombud som är registrerat hos oss.

Olika typer av tulldeklarationer för export

Det finns olika sätt att lämna en tulldeklaration vid export. Det normala är att du lämnar en standardtulldeklaration och startar upp exporten antingen från en godkänd plats eller ett tullkontor. I vissa fall finns det även möjlighet att lämna förenklade tulldeklarationer eller att upprätta deklarationer genom registrering i deklarantens bokföring.

Olika typer av tulldeklarationer för export

Deklarationshandledningar

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du exporterar varor.

Deklarationshandledningar vid export

Anmäl varorna till export

När du har lämnat din exporttulldeklaration ska du anmäla varorna till export (begära klarering). Det gör du på olika sätt beroende på vilken typ av tulldeklaration du har använt.

Läs om hur du anmäler varor till export på sidorna för de respektive deklarationerna.

Ändra i en exportdeklaration

Om du upptäcker att det finns fel eller brister i din exportdeklaration eller i din deklaration om återexport kan du ansöka om att få ändra deklarationen.

I vissa fall kan du inte ansöka om ändring utan måste i stället ansöka om att ogiltigförklara deklarationen.

Ändra i en tulldeklaration

Ogiltigförklarande av en exportdeklaration

Godkänd plats vid export

Om du vill anmäla varor till export från en annan plats än ett tullkontor, det vill säga från den plats där varorna lastas för export, ska du ansöka om ett godkännande av en sådan plats.

Godkänd plats vid export

Direkt eller indirekt export

Du kan ha antingen direkt eller indirekt export och det är viktigt att du är uppmärksam på ifall det är en direkt eller indirekt export du genomför.

Direkt eller indirekt export

Elektroniskt klareringsbevis vid export

Under vissa förutsättningar kan du själv generera ett bevis om klarering elektroniskt. Klareringsbeviset skickas elektroniskt till en vald mottagare, exempelvis en utskeppningshamn.

Elektroniskt klareringsbevis för export till mottagare i en hamn eller på en flygplats

Exportbevis

I vissa fall kan du behöva styrka att varorna har förts ut ur EU med ett exportbevis.

Exportbevis

Föranmälan av varor

När du ska föra ut en vara ut EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan lämnar EU.

Föranmälan av varor vid export

Styrkande handlingar

Till exportdeklarationen ska det finnas styrkande handlingar som du ska kunna visa upp på begäran av Tullverket. Styrkande handlingar är underlag som styrker de uppgifter du lämnar i din tulldeklaration.

Styrkande handlingar vid export

Temporär export

Temporär export innebär att du skickar eller tar med dig varor tillfälligt till ett land utanför EU. Det kan vara till exempel verktyg som du behöver för att utföra ett arbete, varor för utställningar eller provkollektioner.

Temporär export

Export av obeskattade punktskattepliktiga varor

Du som exporterar obeskattade punktskattepliktiga varor som ska flyttas under skatteuppskov, ska registrera uppgifter i det EU-gemensamma systemet EMCS (Excise Movement and Control System). Därefter ska du lämna en exportdeklaration till Tullverket. Exportdeklarationen ska innehålla den administrativa referenskoden (ARC) som skapats av EMCS.

Export av obeskattade punktskattepliktiga varor

Klassificering

När du deklarerar en vara för export måste du ange en varukod. Varukoden är en sifferkod som beskriver varan och den styr vilka bestämmelser som gäller vid import och export. Alla varukoder finns samlade i tulltaxan. Vid export består varukoden normalt av åtta siffror.

Tulltaxan

Deklarera digitalt

Du registrerar och skickar in exportdeklarationen till Tullverket via Electronic Data Interchange, EDI eller via Tullverkets internetdeklaration, TID.

Deklarera digitalt

De uppgifter som du lämnar i exportkontrollsystemet ECS används även för att bekämpa bedrägerier inom tullområdet.

Privacy notice for the import, export, transit (IET) directory (engelska) – Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf Pdf, 80 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)