Tullverket

Tullager

Ett tullager är en plats som Tullverket har godkänt där du kan lagra egna eller andras icke-unionsvaror som är hänförda till tullagerförfarandet.

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett tullager. Då betalar du tull och skatt först när du avslutar tullagerförfarandet och anmäler varan till import. Om varan ska återexporteras betalar du ingen tull eller skatt alls för varan i EU.

Du kan lämna en tulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet på två olika sätt: antingen via en systemlösning eller via e‑tjänsten Tullager.

Kom igång att deklarera via EDI

Använd e-tjänsten Tullager

Deklarationshandledning för e-tjänsten Tullager

Här får du hjälp med vilka uppgifter du ska fylla i eller välja när du gör en tullagerdeklaration, antingen i Tullverkets e‑tjänst Tullager eller i EDI.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för e-tjänsten Tullager.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för tullager i EDI.

Begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet

Här kan du läsa vad olika begrepp som används inom tullagerförfarandet betyder och om hur ansvaret inom förfarandet är fördelat.

Lär dig om begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet.

Tullagerförfarandet

Varor som kommer till Sveriges gräns ska anmälas till ett förfarande. Att ha varor på ett tullager kallas tullagerförfarandet.

Läs om tullagerförfarandet.

Befordran av varor

Att flytta varor under tullagerförfarandet – utan att göra en transitering – kallas att befordra varor. Du kan befordra varor från gränsen till ett tullager, mellan olika lagringsplatser i samma tillstånd och så småningom från tullagret till ett utförseltullkontor.

Läs om befordran av varor.

Hantering av varor på ett tullager

I vissa fall får du hantera varor som lagras på ett tullager. Det ska i så fall handla om vissa bestämda vanliga former av hantering.

Läs om hantering av varor på ett tullager.

Lagring av unionsvaror på ett tullager

Ett tullager är till för att lagra icke-unionsvaror. Du kan även få lagra unionsvaror på ett tullager, men då måste Tullverket ha godkänt det i tullagertillståndet. Du måste också kunna skilja varor med olika tullstatus åt.

Läs om lagring av unionsvaror på ett tullager.

Krav på tullagerbokföringen

Du som har tillstånd att driva ett tullager måste föra en bokföring som är godkänd av Tullverket.

Läs mer om kraven på din tullagerbokföring.

Inventering av tullager

Du som har ett tullager är skyldig att inventera dina varor minst en gång per år om inget annat står i ditt tillstånd.

Läs mer om inventering av tullager

Avvikelserapporten CWDI

Med avvikelserapporten CWDI meddelar du upptäckta avvikelser för varor som har hänförts till tullagerförfarandet.

Här kan du se vilka uppgifter du behöver lämna i avvikelserapporten CWDI.

Acceptansmeddelandet CWAC

Med hjälp av ett acceptansmeddelande kan du säkerställa att en tillståndshavare är införstådd med att varorna kommer att lagras på dennes tullager.

Här kan du se vilka uppgifter som ska lämnas i acceptansmeddelandet CWAC.

Utlämningsmedgivande CWPR och UTL

Om du vill kunna ta emot utlämningsmedgivande digitalt behöver du ansöka om EDI-meddelandena CWPR eller UTL.

EDI – Premunationstjänster i produktion

Frågor och svar om tullager

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om tullager.

Läs frågor och svar om tullager.

Du behöver tillstånd

Om du själv önskar driva ett tullager behöver du tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager. Du måste dessutom ha tillstånd till samlad garanti.

Läs om tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager.

Läs om tillstånd till samlad garanti.

Lär dig mer

Kursen Tullager vänder sig till dig som vill lära dig mer om tullagerhantering. Du läser kursen på distans.

Läs mer och anmäl dig till kursen.

Gällande bestämmelser

  1. Tullkodexen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en ny tullkodex för unionen
  2. Kompletteringsförordning, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 Pdf, 1.1 MB. av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
  3. Genomförandeförordning, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
  4. Tullagen (2016:253)
  5. Tullförordning (2016:287)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny rubrik Utlämningsmedgivande CWPR och UTL tillagd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)