Tullverket

SCTS-TSHOA Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare

Specifikation för Lagring på anläggning för tillfälligt lager. Riktar sig till tillståndshavaren.

Beskrivning av ovanstående specifikationer

Samverkansspecifikation

Håller samman de specifika dokument och metadata som behövs för att implementera specifika meddelandeflöden. Versionsnumret på samverkansspecifikationen skickas in som metadata och styr bland annat:

  • vilket XML-schema som ska användas vid validering
  • vilka verksamhetsregler som ska appliceras på meddelandet
  • en "graceful" övergång till en ny version.

Meddelandespecifikation

En specifikation riktar sig till en aktör som Tullverket kommunicerar elektroniskt med. Beskriver de meddelanden aktören ska använda vid interaktion med Tullverkets verksamhetsprocess.

Innehåller bland annat:

  • övergripande beskrivning av processen
  • processkarta
  • sekvensdiagram
  • matchning mellan XML och verksamhetsdata (XML-Strukturbilaga)
  • XML-schema (XSD:er).

Regelspecifikation

Innehåller en listning av de aktuella verksamhetsreglerna för respektive verksamhetsmeddelande. Regelspecifikationen visar vilket XML-element en specifik regel kommer att appliceras på samt regeltexten.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya versioner samt helt nya dokument av: Samverkansspecifikation (version 1.2), Meddelandespecifikation (version 2.0.0), XML-Strukturbilaga_Uppgifter_om_anmälda_varor, Regelspecifikation_Uppgifter_om_anmälda_varor (version 1.0.0), XSD_Uppgifter_om_anmälda_varor, XML-Strukturbilaga_Medgivande_om_bortförande

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)