Tullverket

Systemet för godkänd ekonomisk aktör – AEO

I Systemet för godkänd ekonomisk aktör kan du ansöka om tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör (AEO). Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan.

Systemet för godkänd ekonomisk aktör (AEO) är ett EU-gemensamt system för digital hantering av AEO-ansökningar (godkänd ekonomisk aktör). I systemet kan du ansöka om tillstånd och hantera tillståndet – till exempel lämna information om förändringar som kan påverka beslutet och återkalla ditt tillstånd. Du kan också ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan och ditt tillstånd. 

Läs mer om AEO, godkänd ekonomisk aktör

Logga in med Chrome eller Firefox

Systemet för godkänd ekonomisk aktör är framtaget av EU-kommissionen som tills vidare rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox när du ska logga in i systemet.

Behörighet

Behörigheterna för Systemet för godkänd ekonomisk aktör hanteras i Tullverkets e‑tjänster. Den som ska kunna logga in för företagets räkning behöver en personlig inloggning. Det gäller oavsett om du ska kunna hantera ansökningar, hantera tillstånd eller enbart läsa ansökningar och meddelanden. Du ska också ha blivit tilldelad behörighet för Systemet för godkänd ekonomisk aktör. Det räcker alltså inte med att du redan har behörighet till andra e‑tjänster.

Fem steg för att börja använda Systemet för godkänd ekonomisk aktör

 • Företaget som du ska hantera ansökningar och tillstånd för måste ha behörighet till Tullverkets e‑tjänster och ha anmält en behörighetsadministratör.
  Läs mer om e‑tjänsterna, ansök om behörighet och anmäl en behörighetsadministratör.
 • Du som ska hantera ansökningar och tillstånd behöver en personlig inloggning till e‑tjänsterna. Det får du av behörighetsadministratören som lägger till dig som användare. Även ett ombud kan få behörighet att söka för företagets räkning på detta sätt.
 • Behörighetsadministratören ska också ge dig behörighet till Systemet för godkänd ekonomisk aktör genom att kryssa i den e‑tjänsten i din profil. Det finns tre olika behörighetsnivåer. En av dessa måste vara ikryssad, annars kommer du inte in i systemet. Det gäller även om du bara ska ha läsrättigheter.
 • Du loggar in med samma uppgifter som i Tullverkets övriga e‑tjänster.
 • För att kunna kommunicera med Tullverket i de centrala EU-systemen behöver alla användare registrera en e-postadress i respektive system. Detta gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra detta redan nu.

Behörighetsnivåer

Vad du kan göra i systemet beror på vilken behörighet du har. Det finns tre olika behörighetsnivåer:

 • Hantera ansökningar
  Kan administrera (ändringar, återkallande, ändringsförfrågningar såväl som ytterligare information och yttrande till grund för beslut) och se ansökan och information.
 • Hantera tillstånd
  Kan administrera tillstånd och se information för ansökan/tillstånd.
 • Läsa
  Kan skicka in och läsa ansökningshandlingar.

Användarstöd

När du är inloggad i systemet för godkänd ekonomisk aktör finns det en användarhandledning under profil-ikonen uppe till höger. I den finns information som hjälper dig att fylla i ansökan på rätt sätt.

Fält markerade med röd asterisk är obligatoriska och måste fyllas i.

Vid vissa fält hittar du en symbol med bokstaven i. Håll muspekaren över symbolen, så får du information om vilka uppgifter du ska fylla i.

Det finns dock några fält där information saknas eller där ytterligare förklaring kan behövas. För dessa fält finns det hjälptexter här på webbplatsen.

Så här fyller du i ansökan.

Logga in i Systemet för godkänd ekonomisk aktör

För att logga in i systemet behöver du

 • fylla i vissa uppgifter på EU-kommissionens sida
 • logga in med dina inloggningsuppgifter för Tullverkets e‑tjänster.

EU-kommissionens portal

När du klickar på länken för att logga in i Systemet för godkänd ekonomisk aktör kommer du till EU-kommissionens inloggningssida "Varifrån kommer du?".

Bild av inloggningssidan till EU-portalen

Uppgifterna på den här sidan fyller du i enligt följande:

 1. Välj domän för den applikation du vill få tillgång till – välj "Customs".
 2. Välj det land där du vill bli autentiserad – välj "Sweden".
 3. Välj aktörstyp – välj "Economic Operator".
 4. Du behöver också kryssa i rutan "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte". UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System" som står för systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system.

Tryck sedan på "Skicka".

Logga in via Tullverkets e‑tjänster

När du trycker på "Skicka" kommer du till inloggningen för Tullverkets e‑tjänster. Logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du har loggat in kommer du direkt in i EU-portalen.

Registrera en e-postadress

För att kunna kommunicera med Tullverket i det centrala EU-systemet behöver alla användare registrera en e-postadress. Detta gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra detta direkt när du har fått din behörighet.

Sidan Dashboard

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är sidan "Dashboard", en slags anslagstavla över dina tillstånd och meddeladen.

Bild av skärmbilden "Tasks and Notification List" i EU-portalen.

Här klickar du på kontoikonen uppe i högra hörnet (den som ser ut som en gubbe) och väljer "Preferences". Du kommer då till sidan nedan.

Sidan Preferences

Skärmbilden "Preferences" i EU-portalen

På den här sidan ska du ange din e-postadress i fältet under "Email Alerts". För att kunna göra det måste du först dra reglaget "Email Alert" åt höger så att knappen blir grön och texten "Email Address Required" visas.

Den skärmbild där du anger e-posadress i EU-portalen

Om du har behörighet till mer än ett system behöver du ange en e-postadress per system. För närvarande är det två system som kan vara aktuella:

 • BTI – Systemet för bindande klassificeringsbesked (BKB)
 • EAEO – Systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO).

Ange e-postadress för de system du kommer att använda och tryck sedan på "Update".

Lär dig mer

EU-kommissionen har tagit fram ett en webbkurs som förklarar hur du använder Systemet för godkänd ekonomisk aktör. Kursen finns bara på engelska och beräknas ta 90 minuter att genomföra.

Kursen fungerar bäst med webbläsaren Internet Explorer.

Ta del av EU-kommissionens kurs EU Customs Trader Portal for eAEO (Systemet för godkänd ekonomisk aktör, AEO).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring