Tullverket

Garantier

I den här tjänsten kan du se ditt företags garantier (med undantag av samlad säkerhet vid transitering).

I den här e-tjänsten kan du

  • se företagets samlade garantier
  • se företagets individuella garantier
  • se vilka förfaranden som är kopplade till garantierna
  • se det fastställda referensbeloppet för ett förfarande
  • se vilket inteckningsutrymme som finns kvar vid övergång till fri omsättning
  • se vilka ärenden som intecknar referensbeloppet vid övergång till fri omsättning
  • spara ned eller skriva ut bekräftelse på en ställd eller återställd garanti.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nu går det att spara ned eller skriva ut bekräftelse på en ställd eller återställd garanti.