Tullverket

Garantier

I den här tjänsten kan du se ditt företags garantier (med undantag av samlad säkerhet vid transitering).

I den här e-tjänsten kan du

  • se företagets samlade garantier
  • se företagets individuella garantier
  • se vilka förfaranden som är kopplade till garantierna
  • se det fastställda referensbeloppet för ett förfarande
  • se vilket inteckningsutrymme som finns kvar vid övergång till fri omsättning
  • se vilka ärenden som intecknar referensbeloppet vid övergång till fri omsättning
  • spara ned eller skriva ut bekräftelse på en ställd eller återställd garanti.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nu går det att spara ned eller skriva ut bekräftelse på en ställd eller återställd garanti.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000