Tullverket

Tillstånd till godkänd exportör A.TR.

Tillståndskod: TVFPT

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

 • Företaget bedriver eller har planer på att starta exportverksamhet.
 • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma).
 • Företaget måste ha Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer
 • Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och skickas i original till Tullverket.

Export av varor som omfattas av tullunionsfördraget mellan EU och Turkiet

När varor som omfattas av tullunionsfördraget exporteras till Turkiet kan ett intyg, varucertifikat A.TR., utfärdas om varan är i fri omsättning i EU. Att varan är i fri omsättning innebär att eventuell tull har betalats och att ingen tullformalitet återstår för varan eller för det material, delar med mera som varan tillverkats av. Certifikatet stämplas av Tullverket i samband med export.

Du som exportör kan få tillstånd att själv utfärda varucertifikat A.TR. om du kan visa att de varor du exporterar till Turkiet är i fri omsättning. Du får då ett tillståndsnummer och kan själv stämpla A.TR-certifikatet med en särskild stämpel.

Tullunionsfördraget gäller inte för kol- och stålprodukter samt vissa jordbruksvaror. För dessa produkter finns särskilda frihandelsavtal mellan EU och Turkiet. För varor som uppfyller villkoren i dessa avtal kan istället ursprungsintyg utfärdas eller upprättas.
Frihandelsavtalen med Turkiet

Så här ansöker du om tillstånd till godkänd exportör A.TR.

 • Använd ansökningsblanketten nedan. Kom ihåg att även svara på frågorna i formuläret på sidan två i ansökningsblanketten.
 • Det är företagets huvudkontor som ska ansöka.
 • En eller flera personer ska vara utsedda att ansvara för att varucertifikat A.TR bara utfärdas för varor som uppfyller villkoren i tullunionsavtalet EU - Turkiet.

Så här använder du ditt tillstånd till godkänd exportör A.TR.

Tillståndsnummer

De varucertifikat A.TR. som ditt företag utfärdar ska i fält 12 förses med ett avtryck av en stämpel som har godkänts av Tullverket. Stämpelns utseende och format anges i tillståndet.  

För tillståndshavare gäller följande:

 • Du håller dig underrättad om de bestämmelser som gäller för utfärdande av varucertifikat A.TR.
 • Du utfärdar endast A.TR om du har handlingar som styrker att varorna är i fri omsättning i EU, sparar handlingarna under minst tre år efter intygens utfärdande samt skickar in handlingarna till oss om vi begär det.
 • Företaget godtar vår kontroll av bokföringen och de omständigheter som åberopas som grund för certifikaten.
 • Den juridiska personen är ansvarig för användningen av tillståndet.

Uppföljning och kontroll

Tullverket kan göra uppföljningar hos tillståndshavare och kontrollera hur tillståndet används. Vi kan i så fall behöva besöka ditt företag eller begära in handlingar som behövs för kontrollen.

På begäran från tullmyndighet i Turkiet ska vi kontrollera bevisningen för de varucertifikat A.TR. som begäran omfattar. Detta kan vi göra antingen vid ett besök hos företaget eller att företaget skickar handlingarna till oss. Tullverket kan återkalla tillståndet med omedelbar verkan om det visar sig att det används på ett felaktigt sätt.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)