Tullverket

Förmånsbehandling vid retur av varor med EU-ursprung

I normalfallet går det inte att få förmånsbehandling för varor med EU-ursprung som returneras till EU.

Du kan enligt de flesta handelsavtal inte få förmånsbehandling för varor med EU-ursprung som kommer i retur. Däremot kan det under vissa förutsättningar finnas möjlighet att få returtullfrihet för varorna.

Förutsättningar för förmånsbehandling

Det är möjligt att få förmånsbehandling för varor med EU-ursprung som skickas mellan

  • länder inom EES (inom ramen för EES-avtalet mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge)
  • Schweiz och EU (gäller inte alla varor, vilka de är framgår av tulltaxan)
  • Kanada och EU.

Tulltaxan

Förutsättningen för att få förmånsbehandling är att det fanns ett giltigt ursprungsintyg när varorna skickades från EU och att varorna kommer tillbaka med ett nytt ursprungsintyg. Dessutom ska du ange någon av följande dokumentkoder i fält 44, bilagda handlingar, i importdeklarationen:

  • U088 − Varor med ursprung i EU som kommer i retur från Kanada med en ursprungsdeklaration
  • U090 – Varor med ursprung i EU som kommer i retur från Schweiz med varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED
  • U091 – Varor med ursprung i EU som kommer i retur från Schweiz med fakturadeklaration, EUR-MED-fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller EUR-MED ursprungsdeklaration.
  • Y021 – Varor med ursprung i EU som kommer i retur från ett EES-land med ett ursprungsintyg.

Villkor för tullfrihet för returvaror

Läs om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få tullfrihet för returvaror på sidan Returvaror.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)