Tullverket

Prenumerera på EDI-information

På den här sidan kan du se och prenumerera på uppdateringar EDI för systemutvecklare.

EDI-information för systemutvecklare

2024-04-08

Uppdaterad information i tekniska specifikationer som berör SCTS-IMPORT, SCTS-IMPLV, SCTS-AOG samt SCTS-CL.

SCTS-IMPORT:

  • Ändringar i Förenklad Deklaration har skett på grund av att MRN läggs till i utgående meddelande (IFFP). Denna förändring planeras införas i företagstestmiljön under vecka 16. Förenklad och Kompletterande deklaration produktionssätts den 2 september 2024. Detta påverkar fas 3.
  • Vid ansökan om ändring får inte ursprungligt varupostnummer förändras. Detta påverkar fas 2 och fas 3.
  • En förändring har skett gällande Begärt förfarande 68. Deklarant måste i dessa fall ha ett giltigt Eori-nummer. Det är alltså inte tillåtet för en privatperson att stå som Deklarant vid detta förfarande. Detta påverkar fas 2 och fas 3.

SCTS-IMPLVC:

  • Vid ansökan om ändring får inte ursprungligt varupostnummer förändras.

SCTS-AOG:

  • Den här versionen av specifikationen omfattar anmälan av varors ankomst för ankommande gods via väg och flyg samt deklaration för tillfällig lagring för varor som ankommer via flyg.
  • Specifikationen innehåller för närvarande inte processkartor och processbeskrivningar för ansökan om ändring av deklaration för tillfällig lagring. En ny version av specifikationen som inkluderar detta kommer senare (i början av maj 2024).

SCTS-CL:

  • Koder som tillkommit för SCTS-AOG har lagts till.

Den uppdaterade informationen finns här EDI – Tekniska specifikationer

2024-03-21

Slutprov för förenklad och kompletterande deklaration import är publicerade.
Slutprov för systemutvecklare

2024-03-08

Nya sidor gällande EDI för systemutvecklare om företagstestmiljön, slutprov och testfall har publicerats som du behöver ta del av.

2024-02-23

Viktiga ändringar är gjorda på sidan om EDI - säkerhet som du behöver ta del av.

Tullverkets signeringscertifikat, som vi använder för att signera meddelanden vi sänder till ditt företag, kommer att bytas ut den 19 mars 2024 kl. 13.00.

Det innebär att det nya certifikatet måste installeras i ditt företags system före den tidpunkten.

Mer information om bytet finns på Tullverkets signeringscertifikat.

Observera att vi till skillnad mot tidigare år INTE kommer att skicka denna information till företagens kontaktpersoner för signeringscertifikat utan enbart till dig som prenumererar på EDI-information för systemutvecklare. Vänligen informera era berörda kunder om bytet av certifikat.Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)