Tullverket

Japan

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Kapitel 3 samt bilagorna 3 A-F Pdf, 6.6 MB. om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Rättelse av texten till ursprungsförsäkran, EUT L 65, 2021

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Japan tillämpar bilateral full kumulation enligt artikel 3.5 Pdf, 52.5 MB. i kapitel 3.

Varuomfattning

Artikel 2.8 Pdf, 6.4 MB. i kapitel 2 samt bilaga 2-A Pdf, 8.9 MB. .

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Japan är ursprungsförsäkran.

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export till Japan

Systemet med registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Japan.
Ansök om Rex här.

Vid import från Japan

Ursprungsförsäkringarna innehåller vanligen ett japanskt bolagsnummer.

Observera att det i handeln med Japan inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som till exempel varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även importörens kunskap. Det kan bara användas av en importör som har tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa tullmyndigheten i importlandet att varorna är ursprungsvaror.

Läs om importörens kunskap.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Vid export till Japan

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsförsäkran utan REX-nummer:

Ursprungsförsäkran 6 000 euro - 64 000 SEK

Undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran för icke-kommersiellt gods

Vid export till Japan

  • Resande:  100 000 YEN
  • Småpaket: 100 000 YEN

Vid import från Japan

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Japan är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Avtal mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap, EUT L 330, 2018. Pdf, 72.2 MB.

Meddelande om ikraftträdande 1 februari 2019, EUT L 009, 2019 Pdf, 355.7 kB.

Meddelande om provisorisk tillämpning från 1 februari 2019, EUT L 023, 2019 Pdf, 359.8 kB.

Övrigt

EU-kommissionens vägledningar för avtalet med Japan(på engelska)

______________
EUT = Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)