Tullverket

EDI – Förteckning över system som genomfört godkända tester

Här finns förteckning över EDI-system, för informationsutbyte med Tullverket, som fått godkänt på tester och där systemleverantören har önskat att få sitt resultat publicerat. Förteckningen presenteras i bokstavsordning.

Godkänt test betyder att Tullverket har godkänt att systemleverantörens slutprov för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället. Det innebär inte att Tullverket har kontrollerat om det aktuella systemet har några begränsningar. Tullverket har heller inte kontrollerat andra funktioner i systemet utöver att det kan skicka och ta emot meddelanden enligt aktuella specifikationer.

Bestäm vilket EDI-system ditt företag behöver

Ta kontakt med en systemleverantör för att utreda vilket system som passar ditt företag bäst eller välj att använda ett egenutvecklat EDI-system. När ni har bestämt system ansöker företaget om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Att tänka på vid val av EDI-system

 • Alla moduler som du har behov av ingår i köpet och att de eventuella begränsningar som systemet har inte hindrar dig att skicka eller ta emot den information som krävs.
 • Kontrollera att det finns den funktionalitet du behöver för att kunna lämna korrekta uppgifter. Till exempel funktioner för att:
  • aggregera varuposter om du har behov av det
  • hantera reservrutiner i systemet
  • ge en överblick över "påbörjade – ej avslutade" ärenden
  • beräkna till exempel tullvärde och statistiskt värde korrekt
  • säkerställa att informationen du ser när du signerar meddelandet verkligen är det som skickas till Tullverket
  • tydligt se skillnad på samt kunna skicka och ta emot testärenden respektive produktionsärenden
  • enkelt förstå status på ärenden och felkoder
  • systemet bör ha utväxlingsloggar, dvs. meddelandelogg (arkiv), kommunikationslogg och överföringslogg.
 • Om tjänster i systemet hanteras av en tredjepartsleverantör är det ändå alltid innehavaren av TVEDI som ansvarar även för dessa tjänster gentemot Tullverket. Exempelvis konvertering eller förmedling av EDI-meddelandet.
 • Säkerställa förutsättningar för köp, support, uppdateringar, underhåll (exempelvis certifikatbyten) och utbildning redan innan köpet.

System och godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

ASSIST4 Customs integration

Öppna ASSIST4 Customs integration

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)

Butterfly Vision

Öppna Butterfly Vision

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)

CIS Tull

Öppna CIS Tull

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export - ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)
 • Acceptansförfrågan/acceptansmeddelande/ändrade uppgifter - CWRA, CWAC, CWAA (SCTS-CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)
 • Normalförfarandet (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd mottagare (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd avsändare (TDR310)


CIS Tull ASP

Öppna CIS Tull ASP

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export - ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)
 • Acceptansförfrågan/acceptansmeddelande/ändrade uppgifter - CWRA, CWAC, CWAA (SCTS-CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)
 • Normalförfarandet (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd mottagare (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd avsändare (TDR310)


CMD TDS

Öppna CMD TDS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050) – godkänt i CMD UTL

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)

CTDS Customs Process Management

Öppna CTDS Customs Process Management

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration – IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration - IFDS, IFDP, IFDR, IFDA, IFDC (SCTS-IMPORT)
 • Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration - IKDS, IKDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration frigjord – IFFP (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad tulldeklaration – HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration – TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration – OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring – TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer – ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg – UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export – ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager - tillståndshavare

 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande - TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)

Customs Management

Öppna Customs Management

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)

CustomsWare

Öppna CustomsWare

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)

DSG GCT

Öppna DSG GCT

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration - IFDS, IFDP, IFDR, IFDA, IFDC (SCTS-IMPORT)
 • Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration - IKDS, IKDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration frigjord - IFFP (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Svarsmeddelande vid kontroll efter inskickad ALI - ZSK (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Exporttulldeklaration till exporttullkontor (SCTS-AES)
 • Anmälan av varor till utförseltullkontor (SCTS-AES)
 • Anmälan av varors utförsel till utförseltullkontor (SCTS-AES)
 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export - ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)
 • Acceptansförfrågan/acceptansmeddelande/ändrade uppgifter - CWRA, CWAC, CWAA (SCTS-CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)DSG GCT ASP

Öppna DSG GCT ASP

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration - IFDS, IFDP, IFDR, IFDA, IFDC (SCTS-IMPORT)
 • Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration - IKDS, IKDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration frigjord - IFFP (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Svarsmeddelande vid kontroll efter inskickad ALI - ZSK (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Exporttulldeklaration till exporttullkontor (SCTS-AES)
 • Anmälan av varor till utförseltullkontor (SCTS-AES)
 • Anmälan av varors utförsel till utförseltullkontor (SCTS-AES)
 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export - ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)
 • Acceptansförfrågan/acceptansmeddelande/ändrade uppgifter - CWRA, CWAC, CWAA (SCTS-CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)

DSG-ICS

Öppna DSG-ICS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Summarisk införseldeklaration

 • Summarisk införseldeklaration – SID (SCTS-AIS)

DSG TSP

Öppna DSG TSP

Anmälan av varors ankomst

 • Anmälan av varors ankomst vid införsel till unionens tullområde - POGG (SCTS-AOG)

EmmaSPED

Öppna EmmaSPED

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export - ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)
 • Acceptansförfrågan/acceptansmeddelande/ändrade uppgifter - CWRA, CWAC, CWAA (SCTS-CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)
 • Normalförfarandet (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd mottagare (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd avsändare (TDR310)

Summarisk införseldeklaration

 • Summarisk införseldeklaration – SID (SCTS-AIS)

ICS via Conex

Öppna ICS via Conex

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Summarisk införseldeklaration

 • Summarisk införseldeklaration – SID (SCTS-AIS)

KSD-ICS

Öppna KSD-ICS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Summarisk införseldeklaration

 • Summarisk införseldeklaration – SID (SCTS-AIS)

LIS

Öppna LIS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser - ILDS, ILDP, ILDR, ILDA, ILDC (SCTS-IMPLVC)
 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export - ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)
 • Acceptansförfrågan/acceptansmeddelande/ändrade uppgifter - CWRA, CWAC, CWAA (SCTS-CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)
 • Normalförfarandet (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd mottagare (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd avsändare (TDR310)

LTS

Öppna LTS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration – IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS IMPORT)
 • Standardtulldeklaration – DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration – HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration – TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration – OMP (TDR050)

Message Center (MC)

Öppna Message Center (MC)

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration – IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS‑IMPORT)
 • Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser - ILDS, ILDP, ILDR, ILDA, ILDC (SCTS-IMPLVC)
 • Förenklad tulldeklaration – HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration – TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration – OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Svarsmeddelande vid kontroll efter inskickad ALI – ZSK (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring – TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer – ZKH (TDR050)

Export

 • Exporttulldeklaration till exporttullkontor (SCTS-AES)
 • Anmälan av varor till utförseltullkontor (SCTS-AES)
 • Anmälan av varors utförsel till utförseltullkontor (SCTS-AES)
 • Standardtulldeklaration i förväg – UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna – UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export – ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration – CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg – CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport – CWDI (SCTS-CWHOA)
 • Acceptansförfrågan/acceptansmeddelande/ändrade uppgifter – CWRA, CWAC, CWAA (SCTS-CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande – TSPR (SCTS‑TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)

MIC-CUST

Öppna MIC-CUST

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)

Transitering

 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)

ProTeria Tull

Öppna ProTeria Tull

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Tullager – tillståndshavare

 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Transitering

 • Normalförfarandet (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd mottagare (TDR310)
 • Förenklat förfarande Godkänd avsändare (TDR310)

Summarisk införseldeklaration

 • Summarisk införseldeklaration – SID (SCTS-AIS)

Qstep

Öppna Qstep

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)

Anmälan av varors ankomst

 • Anmälan av varors ankomst vid införsel till unionens tullområde - POGG (SCTS-AOG)

SAP GTS

Öppna SAP GTS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration - IFDS, IFDP, IFDR, IFDA, IFDC (SCTS-IMPORT)
 • Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration - IKDS, IKDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration frigjord - IFFP (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad tulldeklaration – HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration – TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration – OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS‑NP)
 • Svarsmeddelande vid kontroll efter inskickad ALI – ZSK (SCTS‑NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring – TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer – ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg – UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna – UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS‑NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS‑NP)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration – CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS‑CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport – CWDI (SCTS‑CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)

SOGET ICS

Öppna SOGET ICS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Summarisk införseldeklaration

 • Summarisk införseldeklaration – SID (SCTS-AIS)

SYSPED TDS

Öppna SYSPED TDS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS‑IMPORT)
 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande – TSPR (SCTS-TSHOA)

TIS

Öppna TIS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser - ILDS, ILDP, ILDR, ILDA, ILDC (SCTS-IMPLVC)
 • Förenklad deklaration - IFDS, IFDP, IFDR, IFDA, IFDC (SCTS-IMPORT)
 • Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration - IKDS, IKDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration frigjord - IFFP (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Svarsmeddelande vid kontroll efter inskickad ALI - ZSK (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Exporttulldeklaration till exporttullkontor (SCTS-AES)
 • Anmälan av varor till utförseltullkontor (SCTS-AES)
 • Anmälan av varors utförsel till utförseltullkontor (SCTS-AES)
 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export - ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)
 • Acceptansförfrågan/acceptansmeddelande/ändrade uppgifter - CWRA, CWAC, CWAA (SCTS-CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)

TLS

Öppna TLS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC (SCTS-IMPORT)
 • Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser - ILDS, ILDP, ILDR, ILDA, ILDC (SCTS-IMPLVC)
 • Förenklad deklaration - IFDS, IFDP, IFDR, IFDA, IFDC (SCTS-IMPORT)
 • Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration - IKDS, IKDC (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad deklaration frigjord - IFFP (SCTS-IMPORT)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI (SCTS-NP)
 • Svarsmeddelande vid kontroll efter inskickad ALI - ZSK (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)
 • Klarerade förenklade deklarationer - ZKH (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE (SCTS-NP)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)
 • Klareringsbevis export vid ALE – ZKL (TDR050, SCTS-NP)
 • Klareringsbevis export - ZKB (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050)

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport – CWDI (SCTS‑CWHOA)
 • Medgivande om utlämning – CWPR (SCTS-CWHOA)

Anläggning för tillfällig lagring – tillståndshavare

 • Medgivande om bortförande- TSPR (SCTS-TSHOA)

Transitering

 • NCTS-5 Normalförfarandet (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd mottagare (SCTS-NCTS)
 • NCTS-5 Förenklat förfarande Godkänd avsändare (SCTS-NCTS)

Summarisk införseldeklaration

 • Summarisk införseldeklaration – SID (SCTS-AIS)

Anmälan av varors ankomst

 • Anmälan av varors ankomst vid införsel till unionens tullområde - POGG (SCTS-AOG)


WEBclear TDS

Öppna WEBclear TDS

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Import

 • Standardtulldeklaration - DNK, DNU, DRT, DBK (TDR050)
 • Förenklad tulldeklaration - HNK, HNU, HRT, HBK (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration - TNU, TRT (TDR050)
 • Ansökan om ändring av tulldeklaration - OMP (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN, TQR (TDR050)

Export

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU, URT, UKO (TDR050)
 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE, ZEM (TDR050)
 • Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF (TDR050)

Utlämningssedel import och återexport

 • Elektronisk utlämningssedel vid import och återexport (UTL) (TDR050) - godkänt i WEButl

Hänförande till tullagerförfarandet

 • Standardtulldeklaration - CWDS, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)
 • Standardtulldeklaration i förväg - CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC, CWAP (SCTS-CWHOP)

Tullager – tillståndshavare

 • Avvikelserapport - CWDI (SCTS-CWHOA)

ZODIAK GE

Öppna ZODIAK GE

Godkända meddelanden (inklusive teknisk specifikation):

Summarisk införseldeklaration

 • Summarisk införseldeklaration – SID (SCTS-AIS)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad informtation under TIS/Export.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)