Tullverket

Avräkningsnota vid slutanvändning

När du avslutar förfarandet slutanvändning måste du lämna en avräkningsnota där du redovisar vad som har hänt med alla varor du har anmält till förfarandet.

I avräkningsnotan redovisar du alla ärenden som har anmälts till förfarandet slutanvändning. Om någon avräkningsnota inte lämnas, eller om den lämnas för sent, uppkommer en tullskuld på grund av bristande efterlevnad av tullbestämmelserna. Det innebär att du som tillståndshavare kan få betala tull, skatt och andra avgifter.

Skapa eller skicka in avräkningsnotan i vår e-tjänst

Via vår e-tjänst Avräkningsnota vid slutanvändning kan du

 • skapa en avräkningsnota
 • skicka in en befintlig avräkningsnota.

Om ditt företag väljer att utforma en egen avräkningsnota behöver ni se till att samtliga uppgifter från formuläret i e-tjänsten finns med i avräkningsnotan och att ni skickar in den till Tullverket in via e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten Avräkningsnota.


Du ska lämna avräkningsnotan till övervakningskontoret inom 30 dagar efter att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. Avräkningsnotan ska innehålla följande uppgifter, om inte annat fastställs av övervakningstullkontoret:

 • tillståndsnummer
 • kvantiteten av varje slag av varor som har hänförts till slutanvändning
 • KN-nummer (varukod med 8 siffror) för de varor som hänförts till slutanvändning
 • gällande importtullsats för de varor som hänförts till slutanvändning och, i tillämpliga fall, varornas tullvärde
 • uppgifter om de tulldeklarationer genom vilka varorna har hänförts till slutanvändning
 • uppgifter om dokument som styrker avslutande av förfarandet samt kvantitet av varor som omfattas i dokumentet
 • avkastningsgrad
 • importtullbelopp som ska betalas
 • tid för att avsluta förfarandet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)