Tullverket

Singapore

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 1 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete.

Ändring av protokoll 1

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Singapore tillämpar bilateral kumulation enligt artikel 3.

Varuomfattning

Artikel 2.6 i kapitel 2 samt bilaga 2-A.

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Singapore är ursprungsförsäkran.

Vid export till Singapore

Systemet med registrerade exportörer (Rex) krävs för att få upprätta ursprungsförsäkringar över värdegränsen nedan.

Ansökan om Rex

Vid import från Singapore

Ursprungsförsäkran ska innehålla ett unikt enhetsnummer UEN (Unique Entity Number) 9 eller 10 siffror och vara underskriven av exportören.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsförsäkran utan REX-nummer:

Ursprungsförsäkran 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Vid export till Singapore

Ursprungsdeklaration: 6 000 euro – 64 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Singapore är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore, EUT L 294, 2019

Meddelande om ikraftträdande från den 21 november 2019, EUT L 293, 2019
______________
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)