Tullverket

Hedersutmärkelser

Du som importerar pokaler, hederstecken, medaljer och liknande föremål från ett land utanför EU behöver i vissa fall inte betala någon tull eller moms.

En förutsättning för att du ska få importera dessa varor utan att betala någon tull eller moms är att din verksamhet inte har något kommersiellt syfte med importen.

De varor som omfattas av den här tull- och momsfriheten är:

 1. hederstecken som skänks av en regering i ett land utanför EU till personer som har sin normala bostad i EU
 2. pokaler, medaljer och liknande artiklar av symbolisk art som delats ut i ett land utanför EU till personer som har sin normala bostad i EU. Föremålen ska ha delats ut som uppskattning för personernas insatser inom konst, idrott, vetenskap eller offentlig tjänst, eller för prestationer vid ett särskilt evenemang. Föremålen ska importeras till EU av personerna själva.
 3. pokaler, medaljer och liknande artiklar av symbolisk art som skänks av myndigheter eller personer som är etablerade i ett land utanför EU för att delas ut inom EU som uppskattning för insatser inom konst, idrott, vetenskap eller offentlig tjänst, eller för prestationer vid ett särskilt evenemang
 4. belöningar, troféer och souvenirer av symbolisk art och av begränsat värde som kostnadsfritt delas ut vid affärskonferenser eller liknande internationella arrangemang till personer som har sin normala bostad i ett land utanför EU.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: Läs i tulltaxan vilken kod du ska fylla i (ny lagstiftning).
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • C27 för varor enligt punkten 1 + F45
  • C51 för varor enligt punkten 2 + F45
  • C52 för varor enligt punkten 3 + F45
  • C53 för varor enligt punkten 4 + F45

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 1. Fält 24 – Transaktionens art: Läs i deklarationshandledningen vilken kod du ska fylla i (äldre lagstiftning).
 2. Fält 36 – Förmånskod: 100
 3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C27

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)