Tullverket

Annan godkänd plats

Annan godkänd plats är en typ av godkänd plats där varor får vara i tillfällig lagring. För att få driva en annan godkänd plats ska du lämna en ansökan till Tullverket. Tullverket fattar sedan beslut om annan godkänd plats.

Kod: TVAGP

Syftet med en annan godkänd plats är att snabbt kunna skingra varorna. Varorna får lagras som längst i tre dagar, alternativt i sex dagar om varorna har anmälts enligt transiteringsförfarandet av en godkänd mottagare på platsen.

Varor får bara ankomma till Sverige på vissa typer av platser. På dessa platser får de också bara vara i tillfällig lagring. De typer av platser som varor får ankomma till är:

 • anvisad plats, det vill säga en plats som Tullverket har pekat ut, exempelvis ett tullkontor eller godkänd plats
 • godkänd plats, antingen en anläggning för tillfällig lagring eller en annan godkänd plats.

Du får inte befordra varor som lagras på en annan godkänd plats. Du får heller inte lagra unionsvaror på platsen.

Unionsvaror är varor som är i fri omsättning inom EU. De kan till exempel ha framställts i EU eller förts in till EU och sedan deklarerats för övergång till fri omsättning.

Läs mer om tillfällig lagring och på vilka platser varor kan vara tillfällig lagring.

Vem kan få ett beslut om annan godkänd plats?

För att Tullverket ska fatta beslut om annan godkänd plats ska den som ansöker uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska vara etablerat i unionens tullområde.
 • Företaget ska lämna nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten.
 • Företaget ska lämna en garanti (möjlighet finns till undantag eller nedsättning av garantin).
 • Platsen får inte användas för detaljhandelsförsäljning.
 • När de varor som ska lagras utgör en fara eller sannolikt kan förstöra andra varor eller av andra skäl kräver särskilda anläggningar ska platsen vara utrustad särskilt för sådana varor.
 • Platsen ska uteslutande drivas av den som får ett beslut om annan godkänd plats.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till de ekonomiska behoven i fråga.


Säkerställa tullövervakning

För att tullmyndigheten ska kunna bedriva tullövervakning och för att den som lagrar varorna ska kunna garantera att de inte undandras tullens övervakning bör innehavaren kunna redovisa, till exempel genom journalföring, vilka varor som läggs upp och tas ut från annan godkänd plats.

Att journalföra innebär att spara uppgifter om företagets varor. Detta gör att Tullverket kan identifiera vilka varor som företaget har lagt upp på eller tagit ut från anvisad plats, anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats. Tullverket ska även kunna kontrollera att varorna inte lagras på platsen längre tid än vad som är tillåtet.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ladda ner blanketten ansökan om annan godkänd plats i 721.51. Pdf, 146.8 kB.

Vad gäller när du har fått ditt beslut?

De villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av medgivandet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 1. Medgivandet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare av platsen. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av medgivandet och sörja för att varor i tillfällig lagring inte undandras tullens övervakning.
 2. Platsen får endast användas för de varor som finns angivna i beslutet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Övergångslösning

Det är i dagsläget inte möjligt att lämna deklarationer för tillfällig lagring avseende annan godkänd plats digitalt. Därför har Tullverket tagit fram en övergångslösning som ska tillämpas för att lämna deklarationerna tills det är möjligt att deklarera digitalt.

Läs om övergångslösningar för annan godkänd plats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)