Tullverket

Reservrutiner och kontinuitetsplan

När det uppstår driftstopp i ett system behöver du använda dig av en reservrutin eller kontinuitetsplan.

Reservrutiner för meddelandetyperna ZKB/ZKL (elektroniskt klareringsbevis export för UGE/ALE)

Här får du veta vad du ska göra om inget elektroniskt klareringsbevis export kan skickas till mottagare av sådant meddelande.

Läs mer om reservrutiner för att skicka klareringsbevis export.

Reservrutin för att lämna importdeklaration

Här får du veta vad du ska göra om du har råkat ut för driftstörningar och behöver lämna in en importdeklaration.

Läs mer om reservrutiner för att lämna importdeklaration.

Reservrutin för att lämna standardtulldeklaration i det nya importsystemet

Här får du veta vad du ska göra om du har råkat ut för driftstörningar och behöver lämna en standarttulldeklaration import i det nya importsystemet.

Läs mer om reservrutiner för att lämna standardtulldeklaration i det nya importsystemet.

Reservrutin för att lämna exportdeklaration

Här får du veta vad du ska göra om du har råkat ut för driftstörningar och behöver lämna in exportdeklarationer med UGE-meddelanden till Tullverket.

Läs mer om reservrutiner för att lämna exportdeklaration.

Kontinuitetsplan för NCTS

Här får du veta vad du ska göra om du inte kan kommunicera via EDI på grund av  driftstörningar i NCTS som varar i mer än 30 minuter.

Läs mer om kontinuitetsplanen för NCTS.

Reservrutin för ALI- och ALE-meddelanden via EDI

Här får du veta vad du ska göra om du har råkat ut för driftstörningar och behöver skicka in ALE-meddelanden eller ALI-meddelande till Tullverket via EDI.

Läs mer om reservrutiner för ALI- och ALE-meddelanden via EDI.

Reservrutin för tullagerförfarandet

Här får du veta vad du ska göra om du har råkat ut för driftstörningar och behöver lämna in en tullagerdeklaration.

Läs mer om reservrutiner för tullagerförfarandet.

Reservrutin för fartygsklarering

Här får du veta vad du ska göra om du råkar ut för ett driftstopp i Tullverkets eller Sjöfartsverkets system för fartygsklarering och du behöver rapportera uppgifter till Tullverket eller Sjöfartsverket.

Läs mer om reservrutiner för fartygsklarering.

Reservrutin för anmälan av varors ankomst (Ava)

Här får du veta vad du ska göra om det är driftstopp i Tullverkets system för anmälan av varors ankomst (Ava).

Läs mer om reservrutin för anmälan av varors ankomst (Ava)

EDI svarskoder (felkoder) för TDR050

Via EDI elektroniskt informationsutbyte enligt regelverket TDR050 skickas svarskoder (felkoder). Här nedan finns en lista över befintliga svarskoder och vad de betyder.

EDI svarskoder (felkoder) för TDR050

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: En reservrutin för anmälan av varors ankomst (Ava) har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)