Tullverket

Södra Afrika (SADC)

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Bestämmelserna gäller SADC-länderna Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia och Sydafrika.

Ursprungsregler

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 22 Pdf, 371.2 kB., protokoll 1 Pdf, 1.4 MB..

Kumulation

Avtalet om ekonomiskt partnerskap protokoll 1, artikel 3–6 Pdf, 390.2 kB. och artikel 30 Pdf, 371.1 kB..

Se meddelande från kommissionen om kumulation, EUT C131 2022.

Se undantag om kumulation, EUT C211 2022.

Varuomfattning

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 23–25 Pdf, 376.9 kB. och bilaga I Pdf, 5.8 MB., II Pdf, 3.2 MB. och III Pdf, 1.3 MB..

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg på sidan Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, rådets beslut (EU) 2016/1623, EUT L250, 2016.

Se rättelse till avtalet, EUT L146, 2022.

Avtalet tillämpas provisoriskt för Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia och Sydafrika från 10 oktober 2016, EUT L274, 2016.

Från och med den 4 februari 2018 tillämpas avtalet provisoriskt även för Moçambique, EUT L38, 2018.

______________      
EUT Europeiska unionens officiella tidning
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)