Tullverket

Varuprov

Varuprover av ringa värde kan du i vissa fall importera från ett land utanför EU utan att betala tull eller moms.

Ett varuprov är

 1. en vara som ska visa egenskaper eller användningsområden med målet att få beställningar av importvaror av samma typ, till exempel tapet- och tygprovskataloger. Sättet som varan presenteras på, storleken och mängden av varan utesluter att den kan användas till något annat än just ett varuprov.
 2. en vara som inte kan användas till något annat än demonstration eftersom den före importen har gjorts oanvändbar som handelsvara genom rivning, perforering, oförstörbar märkning eller på något annat effektivt sätt som till exempel hålade skor och konfektionsvaror.

Om din vara omfattas av importrestriktioner måste du normalt sett ha en importlicens eller ett importtillstånd när du importerar en sådan vara. Det här gäller exempelvis animaliska produkter, läkemedel och vapen.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C30

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C30

Skatteverket prövar frågan om momsfrihet

För momsregistrerade företag är det Skatteverket som prövar frågan om momsfrihet. Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)