Tullverket

Remissvar 2023

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2023.

Tullverkets yttrande om förslaget Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50) Pdf, 173.7 kB.
Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-1

Tullverkets yttrande om utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel
(SOU 2022:52) Pdf, 175.8 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-24

Tullverkets yttrande angående Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern Pdf, 300.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-02-25

Tullverkets yttrande gällande en översyn av EUs mönsterskyddsregler Pdf, 175.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-24

Tullverkets yttrande på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning import -, export- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition, om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen) (omarbetning) Pdf, 228.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-01-23

Tullverkets yttrande om förslaget Elva nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Pdf, 143.5 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2023-01-17

Tullverkets yttrande om förslaget Ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol Pdf, 169.7 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2023-01-11


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt yttrande har publicerats

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000