Tullverket

Förseningsavgifter

Du som inte lämnar din kompletterande deklaration i tid måste betala en förseningsavgift till Tullverket.

Du som importerar en vara med ett förenklat förfarande som medför att du ska lämna en kompletterande deklaration, måste lämna den inom en viss tid.

Om din deklaration är försenad får du en påminnelse och en uppmaning att betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften är 500 kronor. Om du trots påminnelsen inte lämnar in deklarationen höjs förseningsavgiften till 1 000 kronor. Om du fortfarande inte lämnar in din deklaration kommer Tullverket att förelägga dig vid vite att lämna deklarationen.

Vite

Olika inlämningstider för olika deklarationer

Olika deklarationer har olika inlämningstider:

  1. Deklaration på blankett – tio dagar efter att varan har frigjorts
  2. Elektronisk deklaration – elva dagar efter att varan har frigjorts
  3. Importdeklaration i periodisk form – elva dagar efter utgången av den kalendervecka då varan har frigjorts
  4. Exportdeklaration i periodisk form – senast den trettonde dagen i månaden efter den månad då varan har frigjorts.

Övergångsbestämmelser i samband med nya tullkodexen

I och med den nya tullagstiftning som började tillämpas 2016 och som kommer att vara fullt ut tillämpad 2020 gäller en del övergångsbestämmelser. I korthet omfattas fler ärendetyper än tidigare av förseningsavgiften.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)