Tullverket

Ursprung vid export

Det är viktigt att skilja på bestämmelser för ursprung som medför förmånsbehandling och bestämmelser för ursprung som inte medför förmånsbehandling.

Ursprung som medför förmånsbehandling

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden och innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Det betyder att varor som har sitt ursprung i de länder och områden som omfattas av avtalen helt kan befrias från tullavgifter eller kan få sänkta tullavgifter.

För tullunionsavtal (som EU har med Turkiet, Andorra och San Marino) är det inte ursprunget som avgör om en vara kan få förmånsbehandling, utan om varan är i fri omsättning.

För att en vara ska få ursprungsstatus ska den antingen vara helt framställd eller tillräckligt bearbetad eller behandlad i ett avtalsland (när den ska importeras) eller inom EU (när den ska exporteras). Det räcker alltså inte att en vara exporteras från ett avtalsland för att den ska anses ha ursprung i det landet.

Läs mer om olika begrepp inom frihandel.

Läs mer om ursprung som medför förmånsbehandling i EU-kommissionens vägledning.

Ursprung som inte medför förmånsbehandling

De EU-regler om ursprung som inte medför förmånsbehandling, de allmänna ursprungsreglerna, behöver sällan tillämpas för tulländamål vid export från EU. Det är inte heller säkert att EU:s allmänna ursprungsregler kan tillämpas vid import till ett land utanför EU, eftersom reglerna kan skilja sig åt. Till skillnad från reglerna om ursprung som medför förmånsbehandling finns det inga avtal mellan EU och länder utanför EU där man har kommit överens om hur denna typ av ursprung ska fastställas.

Om du inte kan använda EU:s allmänna ursprungsregler och vill veta vilka allmänna ursprungsregler som gäller vid import till ett visst land får du kontakta det landets myndigheter. Om du behöver ett allmänt ursprungsintyg (Certificate of Origin) kontaktar du någon av Sveriges handelskamrar.

Här hittar du Sveriges elva regionala Handelskamrar.

Läs mer om de allmänna ursprungsreglerna.

Läs om ursprungsmärkningen "Made in" hos Kommerskollegium.

Författningar som gäller ursprung som medför förmånsbehandling

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Trasig länk har blivit lagad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)