Tullverket

Upphandling

Tullverket köper varor och tjänster till ett värde motsvarande cirka 800 miljoner kronor per år. Vid varje upphandling får alla samma förutsättningar och processen är förutsägbar, tydlig och öppen.

Reglerna om offentlig upphandling syftar till hushållning med skattemedlen genom konkurrensutsättning av inköp. Tullverket ger alla som deltar i offentliga upphandlingar samma förutsättningar och processen är förutsägbar, tydlig och öppen. Inköpen sker vanligtvis via ramavtal som vi själva har upphandlat eller som ingår i den statliga inköpssamordningen.

Tullverkets upphandlingar genomförs i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud till oss. Vi behandlar alla på samma sätt. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

Du blir leverantör till Tullverket när du ingått kontrakt efter att du har deltagit i en upphandling. Du som är intresserad av att bli leverantör kan ta del av grundläggande information om offentlig upphandling hos Upphandlingsmyndigheten.

Tullverket bedriver ett aktivt miljöarbete som präglas av ständiga förbättringar. Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att ställa tydliga miljö- och hållbarhetskrav.

Vi tar inte emot otillbörliga förmåner eller låter oss påverkas att besluta eller agera på ett sätt som strider mot myndighetens intressen. Vi deltar inte i beslut eller handläggning av ett ärende om det kan finnas en jävssituation.

Vi som arbetar på Tullverket har inte bisysslor som kan skada förtroendet för vår opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Tullverkets annonserade upphandlingar hanteras av företaget Visma Commerce AB.

Titta på Tullverkets upphandlingar hos Visma Commerce AB


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)