Tullverket

Omlastning under transitering

Vid omlastning under transitering finns det saker som du särskilt behöver tänka på. En tullförsegling får inte brytas utan tillstånd från den tullmyndighet där transportmedlet befinner sig. Även vid transitering utan tullförsegling finns det saker att särskilt beakta.

Med tullförsegling menas en försegling som är upptagen i transiteringsdeklarationen. Den kan vara placerad och fäst av en tullmyndighet eller en godkänd avsändare som har tillstånd till försegling av en särskild typ (SSE).

Ny hantering från den 28 januari

När Sverige går över till NCTS Fas 5, den 28 januari 2024, upphör e-postadressen tv.transit.omlast@tullverket.se.

Omlastning och andra incidenter ska då rapporteras in via en e-tjänst som du kommer att hitta bland våra e-tjänster för företag.

Du kan läsa mer om incidenthantering på sidan Processen vid incident under transporten.

Tullförsegling

Gäller det omlastning av varor som förseglats så ska du först kontakta tullmyndigheten på den plats där transportmedlet befinner sig. Detta gäller också i händelse av att exempelvis en olyckshändelse eller stöld har inträffat.

Om lastmedlet befinner sig i Sverige ska följande göras:

  1. Kontakta Tullverket innan du börjar lasta om på e-post tv.transit.omlast@tullverket.se.
  2. Du får ett svarsmeddelande från oss med information om hur du ska gå tillväga. När du har fått svaret måste du vänta 15 minuter innan du kan börja lossa varorna. Om din sändning blir uttagen för kontroll får du inte lasta om förrän kontrollen är klar. Varorna måste vara kvar på omlastningsplatsen.
  3. När omlastningen är klar gör du en anteckning i fält 55 i följedokumentet.
  4. Visa upp varorna och följedokumentet för Tullverket, antingen vid utfartstullkontor eller vid ett annat tullkontor i Sverige. Tulltjänstemannen avgör om transiteringen kan fortsätta och ska i så fall skriva under lämnade uppgifter i fält 55 på följedokumentet.

Ingen tullförsegling

Om varorna lastas om från ett transportmedel som inte är förseglat, till ett annat transportmedel, behöver inte fraktföraren anmäla varorna eller transiteringen till närmsta tullkontor. Fält 55 i transiteringens följedokument ska fyllas i med uppgifter om det nya transportmedlet. Transiteringens följedokument ska uppvisas vid efterföljande transit- eller destinationstullkontor.

Byte av dragfordon

Om det endast gäller byte av dragfordon ska anteckningar göras i transiteringens följedokument under fält 56 (övriga händelser). Uppgifterna om händelsen ska registreras in i NCTS när varorna och transiteringen presenteras vid efterföljande transit- eller destinationstullkontor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Den nya hanteringen gäller från den 28 januari 2024.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)